University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Segon pas de la preinscripció. Curs 2021-22.

  • August 29th, 2021
Image de la noticia

Preinscripció tancada

Aquest document, després d'emplenar-lo el podeu signar digitalment amb signatura digital o el podeu imprimir i signar manualment. En aquest segon cas, després de signar-lo manualment haureu d'escanejar-lo per a annexar-lo al costat de la resta de documentació en la Seu Electrònica de la Universitat de València.

Necessiteu preparar i en format digital els següents documents que haureu d'annexar en el tercer pas del procés de preinscripció:

-              La “Sol·licitud de preinscripció i declaració jurada” que heu de descarregar d'aquesta mateixa pàgina web. (Emplenar usant el teclat de l'ordinador)

-              DNI, NIE o Passaport.

-              Títol superior de tècnic d'FP i Certificat de nota mitjana (en un únic arxiu tots dos documents).

-              Si escau, Títol de B1 de llengua estrangera.

-              I finalment, si escau, la documentació que acredite l'exempció de la taxa de matrícula.