COMUNISTES EN IU
Inma Campos Gosálbez
Rafael Pla López
membres del Comité Federal del PCE

En aquestes pàgines es va publicar fa uns dies una “Carta a los comunistas de IU” davant la Conferència del PCE convocada per al 3 i 4 de juliol. Bo serà per tant que els comunistes donem a conèixer als lectors el fruït de les nostres reflexions col·lectives en aquesta Conferència.

Partíem de la idea clara que els privilegiats, els que tenen molt de diners i poder i encara volen més, practiquen una intensa lluita de classes contra les treballadores i treballadors, contra la gent pobre del món; que volen arrencar els drets socials conquerits als països del “centre” i assegurar el seu domini a tot arreu, fins i tot amb la guerra; que pels seus guanys immediats estan disposats a sacrificar el medi ambient i el pervindre de les generacions futures; que fomenten les desigualtats per damunt de les dones, dels immigrants i de qualsevol sector marginat. Davant d’això, els comunistes lluitem per un altre mode de treballar, produir i distribuir que, respectant la diversitat de la riquesa natural i cultural, garantisca la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques i promoga el desenvolupament personal i col·lectiu, arribant a una societat lliure i igualitària que anomenem socialisme i comunisme. Aquesta centralitat del treball per construir un altre món possible és el que anomenem fil roig al qual s’ha de entreteixir el verd de l’ecologisme, el violeta del feminisme i el blanc d’un pacifisme basat en la justícia i que no es redueix a la mera absència de guerra.

Som tanmateix conscients que en la pluralitat de les esquerres es configuren diferents centralitats, que haurien de convergir en un ampli moviment polític i social plural amb capacitat d’impulsar la transformació social. Aquest és el projecte d’IU que hem defensat i defensem com el nostre projecte estratègic. Un projecte al que no sobra ningú d’esquerres, que respecte les identitats de tothom, que s’hauria de poder sentir còmode al seu si, de manera que el necessari debat no es produisca amb confrontació i exclusió, sinó amb convivència i pluralitat, dins de la necessària unitat. Amb la convicció de que la recuperació d’IU passa per connectar-la amb el desenvolupament de la consciència europea i mundial contra la globalització neoliberal, renovant el compromís amb el Fòrum Social Mundial, amb el Fòrum Social Europeu i amb el Partit de l’Esquerra Europea del que formem part.

Compromesos amb l’esforç de recuperar el projecte d’IU fent-la capaç d’aglutinar i articular a tota la gent d’esquerres en la seua pluralitat, la Conferència del PCE ha apostat per contribuir decididament, des de la lleialtat i responsabilitat, a la necessària tasca de clarificació i superació de les presents dificultats d’IU en l’Assemblea Extraordinària hi convocada. Aquesta mateixa responsabilitat ens obliga a millorar el funcionament organitzatiu i democràtic del PCE, augmentant la nostra coherència i cohesió i ajudant així a la necessària unitat, dinamisme i pluralitat d’IU. Per això, després d’un ampli debat amb tota la gent del PCE, haurem de fixar una posició que facilite la més àmplia unitat a favor del projecte d’IU que defensem.