ESQUERRA UNIDA, MOVIMENT PLURAL
Rafael Pla López
membre del Consell Polític d'EUPV
professor Titular d'Universitat de Matemàtica Aplicada

    Al contrari d'allò que afirmen els dirigents del Pasoc-PV Aguillaume, Chenovart i Roura en el LEVANTE-EMV del 22 de desembre, EUPV està en perfecta sintonia amb el conjunt d'IU, com es va fer palés en la intervenció del seu Coordinador General Gaspar Llamazares en la cloenda de la VII Assemblea d'EUPV, tant en la seua voluntat de constituir un moviment polític i social com en la federació des de la seua sobirania, reconeguda als Estatuts d'IU per a totes les seues organitzacions. Si a això afegim que el PASOC treballa perfectament integrat en IU a nivell federal, i pel contrari al País Valencià és un sector del Pasoc el que no troba el seu lloc en EUPV, es fàcil deduir que el problema no és EUPV, sinó que hi és al Pasoc-PV. Se ho haurien de mirar.
    El tema no mereixeria dedicar-li més temps de no ser perquè contestar a les seues imputacions dóna ocasió a explicar alguna de les innovacions introduïdes en la VII Assemblea d'EUPV.
    Curiosament, diuen defensar els "derechos del individuo", essent així que en l'esmentada Assemblea propugnaven reduir dràsticament els drets individuals dels membres d'EUPV, substituint el principi de "una persona, un vot" per la decisió dels representants dels partits, sense parar compte de que la majoria dels membres d'EUPV no estan afiliats a cap dels partits (PCPV, IR, Pasoc, NEPV...) que hi formen part. Si això s'haguera acceptat, sí que EUPV haguera deixat de ser una organització democràtica.
    Afortunadament, no solament no es va aprovar, sinó que l'Assemblea d'EUPV ha donat passos decisius per a posar el poder real de decisió en mans del conjunt de les persones hi adscrites, sense perjudici de respectar escrupolosament la pluralitat de partits i corrents al seu si, tot entenent que els partits continuen tenint un paper important que jugar com a vies d'expressió d'aquesta pluralitat, però són insuficients com a vies de participació.
    En efecte, el sistema d'elecció interna anteriorment vigent era el proporcional amb llistes tancades. Aquest sistema garantia, efectivament, la representació proporcional dels diferents partits o corrents en funció dels vots rebuts, però deixava als membres individuals amb l'única opció de triar entre les candidatures normalment confeccionades pels òrgans dirigents dels partits o corrents. Encara que la decisió es prenia amb el concurs de tothom, les persones afiliades de base o aquelles que no pertanyien a cap partit o corrent es veien reduïdes a un paper secundari i merament referendatari de les propostes de les dirigents. D'aquesta manera es reproduïa, al si d'EUPV, el sistema partitocràtic que funciona a l'Estat Espanyol, y que representa una forma limitada de democràcia.
    Per tal de superar aquesta situació, EUPV s'ha dotat d'un sistema electoral de disseny (al qual he contribuït amb els meus coneixements matemàtics) proporcional amb llista oberta que dóna als partits i corrents (o simplement a un 3% de l'assemblea) el dret a presentar candidatures ordenades tancades i votar-les, obtenint els llocs que proporcionalment els corresponga segons els vots rebuts, però dóna també als membres individuals tant el dret a presentar candidatures individuals com el dret a ordenar lliurement les seues preferències entre totes les persones candidates. El resultat final s'obté computant tots els vots rebuts per cada persona candidata, ponderada segons l'ordre de preferència amb els pesos 1, 1/3, 1/5, 1/7... corresponent al sistema de Saint Lagué, que és el que dóna la representació més aproximada a la proporcionalitat exacta, protegint així els drets de les minories.
    Les innovacions organitzatives introduïdes en EUPV poden afavorir el seu desenvolupament com a moviment polític i social plural i democràtic: totes les persones d'esquerres que volen participar en política sense subjectar-se a les estructures rígides dels partits tradicionals tenen el seu lloc en EUPV, la estructura democràtica de la qual permet que la seua opinió i el seu vot siguen decisius.
    I està bé que a les acaballes del 2000, Any Internacional de les Matemàtiques, haguem pogut mostrar com les Matemàtiques poden ser un instrument fonamental per al desenvolupament democràtic...