IL·LEGALITZAR ALS ANTIDISTURBIS
Rafael Pla López

La vigent Constitució Espanyola va tenir cura de definir una excepció tant al dret de reunió com al dret d'associació: l'article 21 condiciona el dret de reunió a que siga "pacífica i sense armes", i l'article 22 prohibeix explícitament les associacions "de caràcter paramilitar". Es clar que qualsevol organització que practiqués la violència i desfilés amb armes està fora de la Constitució i seria considerada il·legal i tractada com a tal. Estem parlant d'organitzacions directament violentes, sense necessitat d'arribar a les extrapolacions, dubtosament constitucionals, d'il·legalitzacions per idees, silencis o simpaties, com fa la Llei de Partits. Tanmateix, el fet que inclús en àmbits socials abans tolerants amb la violència s'haja arribat a un rebuig explícit d'aquesta mostra fins a quin punt aquest rebuig respon a un ampli consens social.

Doncs bé, veient el vídeo de l'actuació policial en la Plaça de Catalunya el 27 de maig (http://www.youtube.com/watch?v=Geg_6Xoy04s) resulta palés el caràcter violent de les unitats policials que allí apareixen, que es dediquen a colpejar amb les seues porres a persones que romanen pacíficament en la Plaça. La seua conducta agressiva repugna a qualsevol persona que considere la convivència pacífica un valor important a defensar.

Aquesta actuació policial contradeix directament el principi constitucional de no disoldre per la força manifestacions pacífiques en que es va emparar el Ministre de l'Interior per a disimular la seua impotència davant les acampades multitudinàries en la Porta del Sol i altres places de la geografia espanyola, evitant el suicidi polític que representaria reprimir violentament a una multitud pacífica en vespres electorals.

Però encara més colpidor resulta el vídeo de l'actuació policial quan ja estaba clar que davant l'afluència massiva de gent era inviable el seu desallotjament.

En aquest vídeo ( http://www.youtube.com/watch?v=L5aj7fMJc08 ) es pot veure com uns policies colpegen per damunt d'una barana a la gent que els escridassa des de l'altra banda, a pesar de que resulta palés que no van a dissoldre la seua concentració, i que per tant aquesta violència és clarament gratuïta.

En aquestos vídeos es fa palés que les unitats policials antidisturbis són unitats preparades per actuar violentament, fins i tot contra persones amb actituts plenament pacífiques. Ens pot quedar el dubte de en quina mesura es tracta de persones que han estat seleccionades per a formar part d'aquestes unitats per la seua agressivitat violenta, i en quina mesura aquesta agressivitat ha estat estimulada pel seu entrenament. Però el que resulta clar és que les unitats antidisturbis són organitzacions violentes que no tenen cabuda en una societat fonamentada en la convivència pacífica.
Potser en altres temps, quan no existien els mitjans de difusió gràfica que existeixen actualment (telèfons mòbils, YouTube...), els responsables polítics de la policia pogueren argumentar que la seua actuació era proporcionada, davant de manifestants violents, etc. Però actualment això és insostenible. I és incompatible amb l'existència d'una policia democràtica dedicada a protegir a la població i perseguir el delicte.

Per això, no solament caldria la dissolució d'aquestes unitats violentes "antidisturbis", sinó declarar il·legat qualsevol unitat d'aquest tipus en qualsevol població o comunitat d'Espanya.