Aplicació del Mètode de Newton
per a resoldre l'equació x4+5x3-5.04x2-58.016x-74.6368=0

Introdueix en la finestra Dades de Java el punt inicial x, l'error desitjat de l'abcisa e, l'error desitjat de l'ordenada d i la multiplicitat m i recarrega la pàgina

algoritme

ULL: SOLAMENT FUNCIONA EN ALGUNES VERSIONS DE NETSCAPE