Aplicació del Mètode de Regula-Falsi
per a resoldre l'equació x4+5x3-5.04x2-58.016x-74.6368=0

Introdueix en la finestra Dades de Java els extrems de l'interval [a,b] i l'error desitjat i recarrega la pàgina

algoritme
.
ULL: SOLAMENT FUNCIONA EN ALGUNES VERSIONS DE NETSCAPE