Interpolació d'Hermite
Introdueix, en la finestra Introducció, el número m de dades, escriu OK en el camp corresponent i recarrega la pàgina.
Modifica les dades al teu gust en la finestra Dades tenint cura que els x siguen no decreixents, escriu OK en el camp corresponent i activa la finestra de la pàgina (per exemple, picant sobre ella amb el ratolí). Obtindràs així el Polinomi d'interpolació d'Hermite.
En qualsevol moment pots modificar les dades, i la gràfica s'actualitzarà immediatament mentres al camp corresponent estiga el OK.

ULL! SOLAMENT FUNCIONA EN ALGUNES VERSIONS DE NETSCAPE