CARTA OBERTA AL LEVANTE I A ALFRED BOTELLA

Per dos dies consecutius el meu nom ha aparegut al LEVANTE-EMV amb el qualificatiu de "ortodoxe" en notícies relacionades amb la dimissió d'Alfred Botella com a secretari general del PCPV. En aquesta situació me veig obligat a fer una sèrie de puntualitzacions per a clarificar els fets que han conduït a aquesta dimissió i la meua posició en relació als mateixos.

En la notícia publicada avui 15 de gener, el meu nom apareix al final d'un paràgraf  al principi del qual Alfred Botella declara "que las minorías que perdieron el último congreso no sólo no han querido integrarse en la permanente ni colaborar sino que se han dedicado a boicotearme desde el principio". Això pot induir a una impressió errònia: de fet, en el IX congrés del PCPV en juny de 2002 jo vaig ser elegit membre de la seua Comissió Política en una candidatura encapçalada per Alfred Botella i que va obtenir 9 de 21 llocs. I per altra banda, en la Permanent es van integrar els 2 membres de la candidatura minoritària encapçalada per Rafael Úbeda. D'aquesta manera, la Permanent va ser recolzada per una majoria d'11 membres de la Comissió Política. També cal resenyar que posteriorment Manuel Vicent, que havia encapçalat altra candidatura, es va incorporar a la Permanent fins a que va dimitir per problemes personals.

D'on varen sorgir, doncs, els problemes? Anem per parts:

1) La primera discrepància sèria es va plantejar en novembre de 2002 quan Alfred Botella va decidir unilateralment postular-se com a candidat per a diputat autonòmic, sense el suport del Partit que encapçalava i desplaçant a l'anterior diputada per Alacant, Àngela Llinares, trencant així l'equilibri entre barons i dones en el grup parlamentari per tal com els 2 primers de cada circumscripció passaven a ser barons. Jo vaig expressar la meua opinió contrària, d'acord amb el que s'havia proposat pel Comité Local de València del qual sóc Coordinador, en el sentit que "la segona persona proposada pel Partit, a més de l'actual coordinador d'EUPV [aleshores Joan Ribó], hauria de ser una dona" (es pot consultar l'acta en http://www.nodo50.org/pcpv/valencia/02b15com.htm ). Arran d'aquest debat, van dimitir de la Permanent els 2 membres de la candidatura minoritària que s'havien integrat en ella. Posteriorment, la VIII Assemblea d'EUPV acordaria modificar els seus Estatuts per tal d'impedir situacions com aquesta, de manera que els 2 primers de cada circumscripció foren necessàriament de diferent sexe.

2) En la Conferència del PCPV d'octubre de 2003 vaig presentar dos dels documents que van ser aprovats per quasi unanimitat, definint la política del PCPV davant de la situació política i de la VIII Assemblea d'EUPV. La discrepància es va limitar a la proposta per a la Coordinació General d'EUPV. Jo vaig defensar que el millor per a impulsar EUPV era donar suport a la independent Gloria Marcos, donada la coincidència política existent (poden consultar-se les conclussions de la Conferència en http://www.nodo50.org/pcpv/Conf2003/ i el manifest encapçalat per Gloria Marcos en http://alteritat.net/claus/ ). Aquesta posició va resultar minoritària, aprovant-se majoritàriament la proposta defensada per Alfred Botella de postular a la membre del PCPV Presen Urán. Jo vaig acceptar lleialment aquest acord (entenent que la unitat d'EUPV s'hauria de construir a partir de la unitat del PCPV i no de la seua divisió) i vaig defensar a partir d'aquest moment la candidatura de Presen Uran. Tanmateix, en la VIII Assemblea d'EUPV solament una minoria dels delegats amb carnet del PCPV van votar la candidatura encapçalada per Presen Urán.

3) Davant d'aquesta situació, des del Comité Local de València del PCPV i des d'altres instàncies vam treballar per a restablir la cohesió del PCPV i impulsar la unitat d'EUPV, aconseguint avanços importants en aquesta direcció. En aquesta línia, en la Comissió Política del PCPV del 24 de novembre de 2004 vam aprovar per quasi unanimitat una llista de membres del PCPV, encapçalada pel secretari general Alfred Botella, per a integrar-se en una candidatura unitària d'EUPV per a l'Assemblea Extraordinària d'IU, al temps que establiem unànimament ( http://www.nodo50.org/pcpv/resoluci/04b24res.htm ) que, en coherència amb el nostre compromís federal, el PCPV assumiria la posició que fixara el Comité Federal del PCE en la seua reunió del 4 de desembre. Aquest Comité Federal es va posicionar per una "dirección colectiva y colegiada. Coherente, federal y política, que supere los personalismos y las carencias democráticas y participativas" i "a favor de la renovación en la Coordinación General y del equipo de dirección" d'IU ( http://www.pce.es/docpce/pl.php?id=409 ), i en aplicació d'aquest acord es va donar suport a la candidatura encapçalada per Enrique Santiago, responent a la necessitat de renovació després dels desastrosos resultats electorals i amb l'objectiu compartit de l'objectiu del rellançament d'IU com a moviment polític i social plural i alternatiu d'esquerres. En aquestes circumstàncies, diversos delegats proposats pel PCPV, i entre ells Alfred Botella i Presen Urán, es van incorporar a la candidatura encapçalada per Gaspar Llamazares.

Aquest és el context, després d'haver actuat en contra del que havia acordat la Comissió Política del PCPV, en que Presen Uran i Alfred Botella han presentat la seua dimissió com a membres de la mateixa, encara que ningú havia demanat aquesta dimissió. De fet, Alfred Botella va posar com a condició per a continuar la convocatòria d'un Congrés Extraordinari en el mes de febrer, sense temps per a un debat en condicions d'uns documents congressuals que a més coincidiria amb la campanya pel referèndum sobre el projecte de Tractat Constitucional Europeu (en el que tot el PCPV i tota EUPV coincidim en la necessitat de demanar el No pel seu caràcter neoliberal i militarista). Aquesta proposta va ser rebutjada en la Comissió Política del 27 de desembre de 2004 per 2 vots a favor, 12 vots en contra i 2 abstencions, amb el qual es va fer efectiva la dimissió del secretari general i com a conseqüència del conjunt de la Permanent. En la següent reunió, el 10 de gener, es va elegir una nova Permanent de 7 persones, de la que formen part 2 membres de l'anterior, Josan Cousillas (l'anterior secretari d'organització i finances) i Amadeu Sanchis (actual coordinador d'EUPV de València), i 5 persones noves que provenen de totes les candidatures que es van presentar en el IX Congrés, amb la tasca d'organitzar l'activitat del PCPV fins al Congrés, i en particular en la campanya pel No al projecte de Constitució Europea.

En aquestes condicions, podriem preguntar-nos pel significat del qualificatiu d'ortodoxe referit a la meua persona. Més enllà de que puga referirse a la "ortodoxia marxista" en el sentit de Lukacs (segons el qual "l'ortodoxia és el mètode", compatible amb la capacitat de criticar i actualitzar tesis concretes sostingudes per Marx en el segle XIX, com faig en http://www.uv.es/pla/actumani.html ), en els debats referits al si del PCPV la meua posició ha estat:
1) La defensa de la paritat entre barons i dones.
2) La defensa de una independent com a Coordinadora General d'EUPV (en minoria i assumint la posició majoritària defensada per Alfred Botella i Presen Urán).
3) La defensa de la renovació en la direcció d'IU (posició majoritària no assumida per Alfred Botella i Presen Urán).
Potser per tant que al titllar-me d'ortodoxe vulguen dir que, a diferència d'aquests companys (en qualsevol cas camarades valuosos que pense tenen molt a fer en el futur del PCPV), dic sempre el que pense i accepte democràticament el que la majoria acorda...
-- 
Rafael Pla López
membre de la Comissió Política del PCPV