Previsions del Moviment Europeu Anti-Maastricht per a 1999: Dirección de contacto: