(C)Aquest article ha estat publicat al LEVANTE-EMV el 13 d'agost de 1997 i no pot ser reproduït sense autorització d'aquest diari
MANIFESTACIONS IL·LEGALS? Rafael Pla López Àrea de Formació i Debat del PCPV
Des de l'actual Govern ha estat proposat, com a mesures contra la violència promoguda a l'entorn de la ETA, declarar il·lícites totes les manifestacions a les quals participen persones emmascarades, disfressades o pintades. No sé si aquests nous Esquilaches han valorat les implicacions de la seua proposta: no solament les cercaviles de Carnestoltes o de Falles, sinó també les processons de Setmana Santa amb "natzarens" esdevindrien manifestacions il·legals. Podria tranquil·litzar el que afirmen que solament és una proposta, sotmesa a la discussió i al consens amb les demés forces polítiques democràtiques (consens que a hores d'ara és clar que no podria fer-se al seu voltant). Però és greument intranquil·litzador que des del Govern es llancen propostes que mostren que la gran dreta continua pensant en restringir les llibertats en nom de la defensa de la "seguretat". I és especialment sagnant que pretenguen emparar propostes com aquesta en les multitudinàries manifestacions populars per la vida i la llibertat davant de l'assassinat per ETA de Miguel Angel Blanco. Sembla que la dreta únicament aprecia el valor de la llibertat quan sent la repressió en les seues pròpies carns. Van tindre que patir l'aplicació de la legislació antiterrorista en el cas Palop- Naseiro per a reconvertir-se en paladins de les llibertats cíviques... però ja semblen haver-se oblidat. Caldrà recordar el contingut de l'article 21 de la vigent Constitució? Recordem-lo, doncs: "1. Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l'exercici d'aquest dret no caldrà autorització prèvia. 2. En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-ho prèviament a l'autoritat, la qual només podrà prohibir-les quan hi haja motius fonamentats d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a persones o béns." Això va trencar amb el que era norma durant el règim franquista: les manifestacions, en general, eren il·legals, i donaven lloc a processaments i empresonaments. En democràcia, pel contrari, les manifestacions no requereixen permís, i solament poden prohibir-se per raó de perill per a persones o béns: solament en tal cas poden ser il·legals. Això forma part del consens constitucional, i qualsevol intent de tornar enrere significa, precisament, trencar el consens democràtic. Però la pau i la llibertat eren, precisament, els valors que van unificar les grans manifestacions populars contra la violència de juliol passat. I aquests són els valors sobre els que es pot desenvolupar el consens, no solament de les forces polítiques, sinó de la gran majoria de la població. Consens per la pau i contra la violència. Consens sobre mesures dirigides directament a impedir actes violents, sense excusar en això restriccions de les llibertats cíviques. Excuses, a més, poc imaginatives: pot haver molts motius per a emmascarar-se, i no necessàriament delictuoses; per no parlar de motius lúdics, potser precisament una prevenció per a no ser reconeguts pels violents, que, per cert, no són solament simpatitzants de la ETA: estem farts de llegir notícies d'actes violents baix el símbol de la creu gammada... Per altra banda, certament la presència d'emmascarats en una manifestació facilita les infiltracions. I si no seria Euskadi el primer país on infiltrats provoquen violència, també serien possibles infiltracions per a avortar actes violents... Consens per la pau i contra la violència. Que no pot fer-se al voltant d'un enduriment de la repressió, sinó de la reorientació de la repressió contra la violència. Contra tota la violència, contra totes les agressions feixistes, adopten el revestiment que adopten (seguretat és que es puga passejar tranquil·lament amb un llaç blau... o amb insígnies comunistes). I també contra l'abús policíac, no solament eradicant la tortura, sinó també prohibint l'ús de la violència policíaca contra manifestacions pacífiques: és un sarcasme que en ocasions siga precisament aquesta violència la que puga generar danys a persones o béns... Consens per la pau i contra la violència. No en va s'anomenen pacifistes en Euskadi als que s'oposen a la violència terrorista. Però també ho són, especialment, els que s'oposen a tota forma de militarisme, com ho fan els insubmissos conseqüents al servei militar. No en va aquests insubmissos susciten simpatia popular front a l'antipatia que suscita el terrorisme. Parlem, doncs, de modificar el Codi Penal per a reorientar el puniment contra la violència, despunint actuacions pacífiques com la insubmissió al servei militar. Aquest seria el consens possible i coherent per la pau i contra la violència.