ADVERTIMENT GENERAL PER A SOCIAL NETWORKS (xarxes socials):

Estic en Twitter i també en Telegram, i estava en N-1, una xarxa autoorganitzada prop al moviment 15M, fins que va desaparèixer. Estava també en Netlog per invitació d'un familiar, però m'he esborrat quan ha mudat a Twoo.

Rep quotidianament invitacions per a altres xarxes socials (social networks), però no dispose de temps per a gestionar múltiples perfils en múltiples xarxes, de manera que no conteste a cap d'elles. Pregue per tant que s'abstingueu de convidar-me a xarxes diferents de Twitter o Telegram, i en cas que ho feu no interpreteu la meua falta de resposta com un menyspreament personal.

Vull advertir a més sobre el sinistre caràcter de Facebook: no solament s'apropia de les imatges i recursos dels seus usuaris, dificultant-les donar-se de baixa, sinó que deshabilita arbitràriament determinats "perfils" sense cap justificació: van ser denunciades les deshabilitacions de perfils "catalanistes", i en desembre de 2010 ha deshabilitat el perfil de "Fiesta PCE" (encara que cal suposar que la llista dels seus "amics" la tindran en algun lloc...). Tot això configura a Facebook com el "Gran Hermano" del segle XXI al servei dels poders dominants. Si no voleu fer-lis el joc, us convide a passar-vos a N-1, una xarxa social del poble i per al poble.