LLISTES OBERTES I RESPECTE A LES MINORIES
Rafael Pla López
Professor de Matemàtica Aplicada de la Universitat de València

Manuel Muñoz publica el 25 de juny un article al LEVANTE-EMV analitzant el que anomena "La paradógica perversión de las listas obiertas" utilitzades pel PSOE per a l'elecció dels delegats al seu Congrés, i que volent ser un sistema més democràtic hauria produït la marginació de les minories.

Tanmateix, cal subrratllar que allò que produeix la marginació de les minories no són les llistes obertes, sinó la seua utilització amb un sistema majoritari que permet a un 51% copar tots els llocs. Tanmateix, això no és inevitable. És possible combinar les llistes obertes amb un sistema proporcional que garantisca el respecte a les minories. Hi ha, de fet, molts sistemes d'aquest tipus. En són exemples el sistema anomenat de "Votació Personal Preferent" que s'utilitza en Australia, i el sistema mixte que vaig dissenyar per a EUPV i es ve utilitzant en les seues darreres Assemblees.

Es pot trobar un estudi sistemàtic d'aquests sistemes en http://www.uv.es/~pla/sistelec/propobga.html . I en tot cas, m'oferisc públicament al PSOE i a les organitzacions democràtiques que ho dessitgen per a assessorar-lis com a matemàtic en el disseny d'un sistema electoral que conjugue el procediment participatiu de les llistes obertes amb un sistema proporcional que assegure el respecte a les minories.