LES PRIMÀRIES D'EUPV, UN RETROCÉS DEMOCRÀTIC
Rafael Pla López
 
I són un retrocés perquè es partís d'un funcionament profundament democràtic regulat en els seus Estatuts. Recordem: l'elecció de les candidatures, tant per a les Eleccions Autonòmiques com per a les Eleccions Generals, és una competència de l'Assemblea d'EUPV. Aquesta Assemblea està formada pels delegats i delegades elegits democràticament pels Col·lectius i Assemblees Comarcals, en el marc d'un debat tant sobre les línies programàtiques com sobre les candidatures. I en la mateixa Assemblea, que ha d'acordar unes i altres, un número reduït de delegats o delegades pot presentar tant candidatures individuals com candidatures col·lectives. En la pràctica, qualsevol pot presentar-se recollint directament els avals en la mateixa Assemblea. Després del debat sobre línies programàtiques, es fa un debat sobre les candidatures, en el qual totes elles (tant col·lectives com individuals) poden defensar-se davant l'Assemblea. I a continuació es fa la votació, on cada delegat i delegada pot escollir entre votar en llista tancada a una candidatura col·lectiva o votar en llista oberta entre tots els candidats i candidates presentats, ordenant-los lliurement en la seua papereta de votació. I en l'escrutini s'utilitza un sistema electoral que garanteix la representació proporcional, respectant tant la voluntat dels votants com la representació de les minories.

En canvi, la normativa de Primàries aprovada pel Consell Polític Nacional d'EUPV per 45 vots a favor, 16 en contra i 8 abstencions preveu que l'elecció de les candidatures es realitze prèviament a l'Assemblea que acordarà les línies programàtiques, a través d'unes "Primàries" en les quals es votarà en cada localitat sense haver realitzat prèviament un debat de les candidatures en l'Assemblea d'EUPV, que pogués contrapesar l'eventual propaganda a través d'uns mitjans massius de comunicació esbiaixats (com passa habitualment en la cleptodemocràcia nordamericana, on és vital la recollida de diners per fer propaganda de les candidatures; ho conec molt bé, perquè després d'haver signat en Internet peticions pel control d'armes o l'augment del salari mínim promoguts aparentment des del Partit Demòcrata, m'han posat en les seues llistes de correu i tots els dies rep vàries sol·licituts per fer donacions).

A més, les candidatures individuals han de presentar-se amb l'aval de 32 afiliats o afiliades, i les col·lectives de 90. Al no haver-se juntat prèviament en una Assemblea, això significa que en la pràctica únicament els grups organitzats podran presentar candidatures, essent per tant molt menys participatiu que el sistema regulat pels Estatuts.

He presentat davant la Sindicatura de Greuges d'EUPV una impugnació de la normativa de Primàries per considerar que incompleix flagrantment els Estatuts d'EUPV, els quals assignen a l'Assemblea l'elecció de les candidatures. Espere que la resolució de la Sindicatura evite aquest retrocés democràtic, garantint que prèviament a les votacions (es facen aquestes de forma centralitzada o descentralitzada en les diferents localitats) es reunisca l'Assemblea per a presentar i debatre línies programàtiques i candidatures, tal com, per cert, va ser el consens al que vam arribar en la Comissió sobre Primàries i que es va trencar en la proposta aprovada pel Consell Polític Nacional. En cas contrari, continuarem treballant per construir des d'Esquerra Unida una alternativa al règim del capital financer, però ho haurem de fer amb l'obstacle afegit d'un retrocés en els mètodes de participació democràtica.