REBUTJAR EN VALÈNCIA, TRAMITAR EN MADRID
Rafael Pla López
secretari de Formació i Debat del PCPV

Pròximament es debatrà al Congrés del Diputats en Madrid la presa en consideració de la proposta de Reforma de l'Estatut de la Comunitat Valenciana. Aquesta és la segona (no la primera) proposta de Reforma d'Estatut d'una comunitat que arriba al Congrés en la present legislatura. Si el Ple del Congrés accepta la seua presa en consideració, es tramitarà a la Comissió Constitucional, on es podran presentar esmenes.

Hem de recordar que el 10 de gener d'enguany la Comissió Política del PCPV es va pronunciar dient que "considerem que el Congrés dels Diputats hauria d'acceptar a tràmit la proposta d'Estatut Polític aprovada pel Parlament Basc" i "entrar a debatre els seus continguts concrets". Sabem que això no va passar, i que la majoria del Congrés del Diputats, amb els vots del PSOE, del PP i també d'IU, va votar en contra de la seua tramitació.

Pel que fa al projecte de Reforma de l'Estatut de la Comunitat Valenciana, tant en EUPV com al PCPV hem expressat reiteradament la nostra posició contrària al seu contingut, per considerar que ni aprofundeix en l'autogovern ni avança en el reconeixement dels drets socials. En aquesta oposició hem coincidit amb un ampli ventall d'organitzacions polítiques, sindicals, socials i culturals agrupades en el "Compromís per l'Estatut", les propostes dels quals pel que fa a la Reforma de l'Estatut no han estat tingudes en contra en la seua elaboració per la majoria de les Corts Valencianes. En aquestes condicions, des d'EUPV s'ha plantejat la defensa d'aquestes propostes al Congrés dels Diputats a través del grup parlamentari d'IU+ICV, defensa en la qual probablement estiguem acompanyats des d'altres grups parlamentaris.

Ara bé, la primera votació que es va a fer al Congrés dels Diputats, com hem assenyalat abans, no és d'aprovació o rebuig del seu contingut, sinó de presa en consideració de la proposta de Reforma remesa per les Corts Valencianes. I respecte a això, la posició dels comunistes valencians aprovada pel Comité Nacional del PCPV reunit el passat dissabte 10 de setembre és que, com qualsevol proposta aprovada democràticament per qualsevol Parlament Autonòmic, ha de ser remesa a la Comissió Constitucional. Amb això som coherents amb la nostra defensa del dret d'autodeterminació de tots els pobles, inclòs el valencià, i la nostra reivindicació d'un País Valencià lliure i sobirà integrat solidàriament en un Estat Federal Espanyol. I som coherents també amb el que vam proposar en el cas d'Euskadi. Considerem que IU hauria de votar a favor d'aquest tramitació, autocriticant-se per la seua actuació en relació a la proposta d'Estatut Polític d'Euskadi.

La seua tramitació, a més, donarà la possibilitat de defensar en la Comissió Constitucional les propostes d'EUPV, i en particular les contingudes en l'acord del Compromís per l'Estatut. Cal subratllar que l'Estatut d'Autonomia és l'expressió d'un pacte entre una Comunitat Autònoma i el conjunt de l'Estat, i per això la seua Reforma ha de seguir un tràmit peculiar que ha de requerir el suport d'ambdues parts i per tant la negociació entre elles. Això és, de fet, un element de federalisme dins d'un Estat que actualment no és federal però que volem que ho siga.

Ara bé, a diferència del que requereix la Constitució per als Estatuts d'Autonomia plena per la via de l'article 151, en el cas valencià no està previst que el text final resultat dels debats al Congrés dels Diputats siga sotmès a referèndum pel poble valencià. Aquest referèndum, de fet, és una de les nostres propostes, junt amb les altres que, ampliant l'autogovern i els drets socials, farien possible ampliar el suport entre les forces polítiques i socials valencianes a la Reforma de l'Estatut. Si això no s'accepta, estarem plenament legitimats per a demanar el vot en contra al projecte de Reforma en la votació final al Congrés dels Diputats, perquè ni aquest ni les Corts Valencianes estan legitimats per a imposar un Estatut al poble valencià sense comptar amb ell, com per cert va passar el seu dia amb l'actual Estatut, modificat pel Congrés dels Diputats (substituint la denominació de "País Valencià" de la proposta enviada pels representants del poble valencià per la de "Comunitat Valenciana") i no sotmès a referèndum posterior. En aquestes condicions el vot en contra, com el que va emetre el seu dia el grup parlamentari del PCE enfront de l'actual Estatut, suposarà una defensa del dret del poble valencià al seu autogovern.