PER LA RESTAURACIÓ DE LA REPÚBLICA
Rafael Pla López
 
Ha hagut molts casos, en la realitat i en la ficció, en els que la República ha estat derrocada per instaurar una tirania. Així, en l'antiga Roma, la República va ser substituida per l'Imperi. En Espanya la Segona República va ser derrocada pel Colp d'Estat del general Franco, i al finalitzar els quaranta anys de la seua dictadura no va ser restaurada la República, sinó que els hereders del règim franquista van implantar un règim monàrquic, sense donar als pobles d'Espanya l'opció d'escollir entre Monarquia i República. Així mateix, en la saga de "Star Wars" la República va ser derrocada amb la instauració d'un Imperi contra el que va lluitar la Aliança per la Restauració de la República, també coneguda com Aliança Rebel.

Es important destacar això: en tots aquests casos, el poder polític encarnat en la República va ser usurpat per una dictadura. I aquesta situació solament pot ser corregida amb la restauració de la República, superant una situació en la qual el poder descansa en uns arrels il·legítims. És a dir, no es tracta de "subvertir" un ordre polític legítim, sinó de posar fi a la subversió d'una República prèviament existent, destronant a qui usurpa la capçalera de l'Estat sense haver estat elegit democràticament.

En el marc de la República podrem debatre el camí a seguir, per exemple entre la via capitalista o la via socialista. Però per a això és necessària la prèvia restauració de la República que torne al poble el dret a decidir.