VOTAR PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA
Rafael Pla López
professor de la Universitat de València
 
En les eleccions de fa 4 anys per a rector de la Universitat de València me vaig abstenir per considerar que els dos candidats eren igualment competents i progressistes, i per rebuig al sistema electoral de sufragi estamental distorsionat. Ara, però, es presenta com a únic candidat l'actual rector Paco Tomás, i per tant no es tracta d'optar entre diferents possibles rectors, sinó de mesurar el suport que tindrà el futur rector.per a la seua gestió davant dels problemes de la Universitat i de la Generalitat Valenciana. En aquestes condicions, considere important votar, i fer-ho a favor del candidat.

És clar que al llarg d'una gestió de quatre anys tots hem tingut algun motiu de discrepància amb la gestió del rectorat. Però cal reconèixer que el rector Paco Tomás no solament ha realitzat una gestió eficient, sinó que ha representat dignament a la Universitat de València davant els poders públics, davant d'un Consell de la Generalitat que massa vegades ha tendit a menysprear la nostra Universitat, negant-li el finançament necessari per a acomplir amb les seues tasques com a Universitat Pública i qüestionant la seua competència acadèmica pel que fa a una qüestió tan cabdal per al nostre futur com a poble com és la llengua dels valencians i valencianes.

Certament, del programa presentat pel candidat hem d'aplaudir el manteniment del compromís per un funcionament democràtic i participatiu de la Universitat, que no contradiu sinó que contribueix a una gestió eficient (encara que per a aquest funcionament siga necessari modificar la LOU, cosa que va més enllà de les competències de la mateixa Universitat). Però voldria subratllar també l'orientació que es planteja per a la inserció en l'Espai Europeu d'Educació Superior, centrada en la innovació pedagògica que fomente el protagonisme i la participació activa de l'estudiantat, enfront del reduccionisme mercantilista que des de la Conselleria amenaça amb supeditar la Universitat a interessos privats. La defensa de la Universitat Pública requereix, pel contrari, un increment del finançament públic que permeta l'increment de plantilla docent i de mitjans tècnics per a fer possible un canvi de model cap a una docència tutoritzada i basada en mètodes actius, així com una investigació crítica i de qualitat no supeditada a cap mena de poder.

Per a maldar per aquests objectius cal que el rectorat tinga el màxim suport dels universitaris i universitàries. Per això, cal donar-li el vot el proper 1 de març.