Accedir a la pàgina principal de la Universitat  ""
PROSPECT UV

 

La implantació del Pla Estratègic de la UV no sols comporta encetar i desenvolupar els programes i accions que es deriven de les línies d’actuació aprovades, sinó també la creació d’un clima d’anàlisi, reflexió i debat en què es genere el sentit de projecte acadèmic compartit i es revisen sobre la marxa les actuacions previstes en funció dels canvis que experimenta l’entorn.

Amb la finalitat de dotar-se d’un instrument adequat per fer-ho, es posa en marxa el projecte ProspectUV. Es tracta d’un programa coordinat pel Grup Interdisciplinari de Diagnòstic de l’Entorn i per l’Oficina Tècnica del Pla Estratègic [OTPE-SAP], que es plasmarà en sessions periòdiques de debat sobre els assumptes més rellevants de la trajectòria futura de la institució, ofertes a persones expertes segons els temes que es tracten en cada sessió.

 

Notícies

12/06/08

Mesa redona: "L'ocupabilitat de les titulacions de la UV"

Se celebrarà el proper dimecres 18 de juny a les 19 hores a la Sala de Juntes de l'edifici de Rectorat de la Universitat.


[+] Totes les notícies
Més informació: prospect@uv.es

PROSPECTUV és una iniciativa del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat
© 2008, Universitat de València - Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació