PROGRAMA de Formació

Crèdits de lliure opció i seminaris

octubre - desembre 2005
 

Càtedra UNESCO. Programació 2005

  Med

Càtedra MEDITERRÀNIA. Programació 2005

 

FORMACIÓ ESPECIALITZADA DIRIGIDA A AGENTS SOCIALS QUE TREBALLEN EN L'ÀMBIT DE LES RELACIONS SUD-NORD, ONGD'S, MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA  I TOTA AQUELLA PERSONA INTERESSADA EN APROFUNDIR TEMÀTICAMENT EN ELS TEMES QUE ES TRACTEN A CADA CURS. L'oferta formativa del Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València en matèria de cooperació, solidaritat i relacions sud-nord es concreta en les dues càtedres com ara, la Càtedra Mediterrània i la Càtedra Unesco, que des de 1995 inviten a especialistes en diferents matèries per a impartir, formar i difondre els coneixements més recents i actualitzats sobre els temes tractats.