Normes de Seguretat
CURS 2021 - 22
   ON ESTAN ELS LABORATORIS?  
  On estan els laboratoris?
         Facultat de Química
         Facultat de Farmacia
Qui dóna el suport tècnic?
 
  Els laboratoris de Química Física estan distribuïts en edificis de la Facultat de Química i Facultat de Farmàcia  
 
LABORATORI DE QUÍMICA FÍSICA
CAMPUS: BURJASSOT
FACULTAT: QUÍMICAS
EDIFICI: E
PLANTA: BAIXA
ASSIGNATURES:
 
 
LABORATORI DE QUÍMICA FÍSICA
CAMPUS: BURJASSOT
FACULTAT: FARMACIA
EDIFICI: FARMACIA
DESPATX: 1-15
PLANTA: PRIMERA
ASSIGNATURES:
LABORATORI DE QUÍMICA FÍSICA
CAMPUS: BURJASSOT
FACULTAT: FARMACIA
EDIFICI: FARMACIA
DESPACHO: 1-18
PLANTA: PRIMERA
ASSIGNATURES:
LABORATORI DE INVESTIGACIÓN
CAMPUS: BURJASSOT
FACULTAT: FARMACIA
EDIFICI: FARMACIA
DESPACHO: 2-55
PLANTA: SEGONA
ASSIGNATURES:
 
QUI DÓNA EL SUPORT TÈCNIC?
 
TÉCNIC DE LABORATORI B1
NOM: TERESA GARCÍA SANCHO
CAMPUS: BURJASSOT
FACULTAT: QUÍMICAS
EDIFICI: E
DESPATX: LAB. QUÍMICA FÍSICA
PLANTA: BAIXA
TELÈFON: 9635 43322

OFICIAL DE LABORATORI C1
NOM: OLGA RUIZ PÉREZ
CAMPUS: BURJASSOT
FACULTAT: FARMACIA
DESPATX: 2-62
PLANTA: SEGONA
TELÈFON: 9635 44892 LABORATORI: 9635 44895

OFICIAL DE LABORATORI C3
NOM: JUAN ANTONIO ALONSO MENESES
CAMPUS: BURJASSOT
FACULTAT: QUÍMICAS
EDIFICI: E
DESPATX: LAB. QUÍMICA FÍSICA
PLANTA: BAIXA
TELÈFON: 9635 43322
 
webmaster