Professor Vicente J. Martínez.

Director de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València

 
   
   
   
   

 

   
   

Aquesta Reial Societat Econòmica d'Amics del País ha estat un referent fonamental en el desenvolupament cultural, cívic, social i econòmic del nostre País. Per a mi representa el desig del seus membres al llarg del temps de servir a la societat de la que formen part, contibuïnt a l'increment de la seua cultura i el seu benestar.

És un gran honor poder signar aquest llibre després de participar, com a ponent, en una activitat de divulgació de l'astronomia. Crec que és un gran encert que aquesta societat, dues vegades centenària, treballe per la cultura científica i el desenvolupament del poble, com ho està fent fins ara.

                            

                                        Enhorabona!València 26 de Març de 2007.


 
Acte