Joan E. Garcés.

Advocat i Professor de Relacions Internacionals.

 
   
   

 

   
   

 

   
   

A la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, que ha sabut entroncar amb les contribucions més positives de la Ilustració al món científic, cultural i artístic i que, avuí en dia, és un dels fonaments central de la civiltzació moderna.

Amb el respcte i admiració de Joan Garcés


 


València 9 de maig del 2007.
 
Acte