Vicent Climent Jordà

Rector Universitat Jaume I - Castelló

 
   
   

 

   
   

 

   
   

Amb molt d'agraiment i estima a les persones de la Real Societat Econòmica d'Amics del Pais, per haver-me fer partícip del seus foros de debat i eflexió seriosa i constructiva per aconseguir una societat més justa i progresista per a totes i tots.

Els anime a que continuen treballant i lluitant en la fomra altruista i desinteresada en que ho fan i els ofereix el suport i l'estima de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

Us anime a anar més lluny, molt més lluny cap a un futur


València 10 de novembre de 2010.
 
Acte