Ruigeu Logo del portal

IX Trobada d'Unitats d'Igualtat: Madrid. Maig 2016.

  • 12 de maig de 2016
Image de la noticia

La inauguració de la IX Trobada d'Unitats d'Igualtat de les Universitats Espanyoles va tenir lloc el dia 12 de maig de 2016 a la Universidad Autónoma de Madrid i va estar a càrrec de, per ordre d'intervenció, María Dolores Moreno Molino, directora general de la Dona de la Comunitat de Madrid; Esteban Morcillo Sánchez, rector de la Universitat de València i vocal del Comitè Permanent de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), i de José M. Sanz, rector de la Universitat Autònoma de Madrid.

En primer lloc, José M. Sanz va donar la benvinguda i va agrair al públic la seva assistència a la convocatòria així com el seu interès en el tema de les jornades, la igualtat de gènere. Va presentar a Esteban Morcillo i a Mª Dolores Moreno. Va prendre la paraula la directora general, qui va començar agraint a la Universidad Autónoma de Madrid que comptara amb la direcció general de la Dona de la Comunitat de Madrid per a la Trobada, així com la implicació activa de les persones presents per aconseguir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, “un dels exemples dels quals és precisament l'existència de les unitats d'igualtat”. Va citar a les universitats com a motors de canvi, com a generadores de consciència pública i com transmissores de valors, per la qual cosa, va assenyalar, la igualtat entre dones i homes no ha de quedar al marge d'aquest procés de transformació social.

Unidades de Igualdad: Género y Universidad, Cristina García Sainz. Este volumen es el resultado de las aportaciones realizadas a lo largo del IX Encuentro de Unidades de Igualdad (UU. II.) 

Esteban Morcillo, va destacar la importància de l'organització de la IX Trobada d'Unitats d'Igualtat de les Universitats Espanyoles en dues jornades, amb cinc grups de treball temàtics i una conferència inaugural a càrrec de M. Ángeles Durán Heras. Va remarcar la intensa col·laboració existent entre M. Ángeles Durán i la Universitat de València, per la qual és doctora honoris causa. Pel que fa a la igualtat de gènere va indicar dos àmbits dignes de ressenyar: els instituts universitaris de recerca, nomenant com a pioner al IUEM-UAM a la fi dels anys 70, i les Unitats d'Igualtat, a les quals va felicitar pel seu treball i assoliments aconseguits malgrat la seva recent creació. Va nomenar dues eines que, a la seva semblar, són de gran importància en la consecució de la igualtat entre dones i homes: els Plans d'Igualtat i els Protocols contra l'assetjament. Va posar l'accent en que és important elaborar pressupostos amb perspectiva de gènere i va reiterar les paraules de Mª Dolores Moreno en indicar que la igualtat no és només cosa de dones com a tema sectorial sinó que és un assumpte transversal. En la seva opinió, queda molt per fer i la CRUE ha d'implicar-se, per a això va quedar a l'espera de les propostes de treball i col·laboració de les Unitats d'Igualtat amb la CRUE i amb el Ministeri.

Finalment va intervenir José M. Sanz, qui va centrar la seva exposició en els esforços que cal dur a terme per acabar amb la bretxa de gènere a la universitat; va qüestionar els mitjans i els mètodes d'avaluació de la carrera professional i va proposar una modificació en els horaris, com a exemples de mesures a tenir en compte per equilibrar la situació entre dones i homes. Va indicar que cal aprofitar la situació actual d'incertesa per generar canvi. "Tenim les dades", va afirmar, però ara cal “passar a l'acció”. Va assenyalar així mateix que si no es modifica la composició de les comissions d'avaluació, en les quals fan falta més “mirades femenines”, i els mètodes per desenvolupar la carrera professional, es perdran els “millors expedients acadèmics”. Va agrair al públic el seu treball en aquests temes i en concret la labor que duen a terme les Unitats d'Igualtat, i va incidir en la importància d'establir xarxes d'intercanvi de dades i col·laboració, doncs, com va argumentar citant als Luthiers, “allò important no és saber-ho tot sinó tenir el telèfon de qui ho sap".

Avaluació

En línies generals, després dels resultats extrets en els qüestionaris d'avaluació, l'esdeveniment va ser valorat de forma molt positiva, obtenint una puntuació mitjana de 8,7 sobre 10. El qüestionari tractava d'avaluar 4 aspectes que es van articular en d'altres blocs generals (Organització de la Trobada; Participació, Continguts i Dinàmiques de Grup) a través d'un total de 15 variables. El format de resposta va ser una escala establerta entre 1 i 10 punts, sent 1 el valor mínim i 10 el màxim. Segons aquesta informació, el més valorat, en línies generals, va correspondre a Continguts i a Dinàmiques dels Grups de Treball, obtenint puntuacions de 9 i 8,84, respectivament. En el costat oposat, la puntuació més baixa la localitzem en l'Organització, la qual se situa en 8,4 sobre 10. Amb una lectura més detallada es va poder observar que a causa que cada bloc el componien un total de 4 o 3 variables, el resultat obtingut en cadascuna d'elles té molt pes sobre el total. Per això, cal fer notar que la valoració de l'Organització es veu afectada a la baixa per la puntuació obtinguda en Activitat lúdica, la mitjana de la qual se situa en 7,52 (la més baixa de tot el qüestionari). En qualsevol cas no suposa una diferència molt significativa, ja que la puntuació segueix sent alta.

Grups de treball

1.Estudis i docència en Grau. Coordinació: Paloma García-Maroto, directora de la Unitat d'Igualtat, UPM. Secretaria: Maribel Barredo Gutiérrez, tècnica de la Unitat d'Igualtat, UCM. Ponent : Laura Nuño Gómez, directora de l'Observatori d'Igualtat de Gènere, URJC.

2. Estudis i docència en Postgrau. Coordinació : Sonia Núñez Puente, presidenta de la Unitat d'Igualtat, URJC. Secretaria: Lidia Fernández Montes, tècnica de la Unitat d'Igualtat, URJC. Ponent : Cristina Sánchez Muñoz, directora de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona, UAM.

3. Participació i Gènere en Recerca. Coordinació: María Bustelo Ruesta, delegada del rector per a la Igualtat de Gènere, UCM. Secretaria: Cristina Rodríguez Orgaz, gestora en gènere al Centre Dolors Piera, Universitat de Lleida. Ponent : Inés Sánchez de Madariaga, delegada del rector per a Assumptes d'Igualtat de Gènere, UPM.

4. Assetjament i violència de Gènere a la universitat. Coordinació: Remedios Menéndez Calvo, directora de la Unitat d'Igualtat, UAH. Secretaria: Diana Abad Rodríguez, tècnica de la Unitat d'Igualtat de Gènere, UAM. Ponents: Esperanza Bosch Fiol, directora del Màster Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, UIB.

5. Unitats d'Igualtat. Coordinació: Elena San Segundo, directora de la Unitat d'Igualtat, UC3M. Secretaria: Diana Espasa, tècnica de la Unitat d'Igualtat, UC3M. Ponent: Cecilia Castany Collado, catedràtica de Sociologia, UCM.