Ruigeu Logo del portal

I Trobada Universitària d'Unitats d'Igualtat. Universitat de les Illes Balears

  • January 30th, 2008
Image de la noticia

La primera Trobada d'Unitats i Oficines d'Igualtat de les Universitats es va celebrar al gener de 2008 en la Universitat de les Illes Balears, a Palma de Mallorca. Van assistir 13 universitats i es va començar a detectar la necessitat de coordinació conjunta i de celebrar trobades de forma habitual.

Eixa jornada es va celebrar divendres 25 de gener i l'acte d'inauguració va córrer a càrrec de Martí X. March, vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària de la Universitat de les Illes Balears, i Esperanza Bosch, directora de l'Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat de les Illes Balears
 "Novetats i canvis legislatius en matèria d'igualtat d'oportunitats dins de l'àmbit universitari" era el títol de la primera conferència, a càrrec de Capitolina Díaz, directora de la Unitat de Dones i Ciència del Ministeri d'Educació i Ciència i professora Titular de Sociologia del Departament de Sociologia de la Universitat d'Oviedo; i Asunción Ventura, professora titular d'universitat de Dret Consitucional del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I de Castelló.
El programa va continuar amb una posada en comú de la situació actual (objectius, funcions i activitats) de les Oficines, Observatoris, Seminaris o equivalents a les universitats espanyoles, i suggeriments i propostes de futur en l'engegada i desenvolupament de les Unitats d'Igualtat (programació i informació bàsica destinada a membres i/o personal col·laborador d'Oficines, Unitats o equivalents en matèria d'Igualtat
de les universitats de l'Estat Español, i professorat universitari).
Amb el debat de les conclusions finals, coordinat per Victoria Ferrer, responsable de l'àrea de gènere de l'Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat de les Illes Balears, va concloure la jornada. La clausura va córrer a càrrec de Capitolina Díaz i Lila Thomás, directora del Institut Balera de la Dana (IBD).