Ruigeu Logo del portal

Manifest RUIGEU el 25N

  • November 19th, 2021
Image de la noticia

Les Unitats d'Igualtat que conformen la RUIGEU emeten un comunicat conjunt per a commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones aquest 25 de novembre de 2021.

La violència contra les dones és la màxima expressió de la desigualtat de gènere al món, considerada així en la IV Conferència Mundial sobre la Dona (Pequín 1995), i la seua erradicació és meta de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 en l'Agenda 2030: “Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les xiquetes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta, l'explotació sexual i altres tipus d'explotació”.

Les universitats, com a generadores i transmissores de coneixement i valors, i les seues unitats o oficines d'igualtat, designades legalment com a estructures de suport i integrades en la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), reiterem el nostre compromís amb la lluita contra tota mena de violència sobre les dones.

Per això, manifestem que constitueix un dels nostres objectius prioritaris col·laborar amb els poders públics i la societat en el seu conjunt per a contribuir a eliminar qualsevol mena de violència cap a les dones, que adquireix major crueltat a través de la “violència vicària”: aquella que és exercida sobre  els éssers estimats, especialment filles i fills, que són considerats un mitjà o instrument per a causar el màxim dolor i són utilitzats sovint com un “mètode d'amenaça”.

Des de l'àmbit universitari, les unitats d'igualtat treballem per a la prevenció de la violència contra les dones. L'assetjament sexual o per raó de sexe en l'esfera laboral i acadèmica, els abusos i les agressions sexuals en entorns festius, la violència psicològica, punt de partida d'altres violències materials, i tot tipus de discriminacions, directes o indirectes, és objecte del nostre esforç per a la seua eliminació.

La política i cultura universitària de tolerància zero es desenvolupa mitjançant els protocols contra els diferents tipus d'assetjament i violències, els plans d'igualtat, les campanyes de sensibilització i conscienciació, la formació de tot el col·lectiu universitari, la cerca de noves accions i mitjans que atenguen les víctimes, la  planificació de programes per a cooperar i impulsar noves iniciatives, són la nostra manera de contribuir a la consecució de la igualtat efectiva i a l'erradicació de les formes de violència en les nostres universitats i en la societat a la qual servim.

Mentre continue existint aquesta dramàtica realitat, les universitats ens comprometem que cada dia de l'any siga 25 de novembre.

Manifiesto RUIGEU 25N 2021 (versión castellano)

Manifest RUIGEU 25N 2021 (versió català/valencià)

Manifesto RUIGEU 25N 2021 (versión galego)