FRANCISCO JOSE SANTONJA GOMEZ

Departament d’Estadística i Investigació Operativa

Facultat de Ciències Matemàtiques 

Universitat de València