1. Estudiants

En el curs 20/21 s’han matriculat un total de 51.346 estudiants i estudiantes en la Universitat de València. La major part de la matrícula es concentra en els títols de grau oficial, amb un 72.8% del total. Els màsters oficials concentren el 11.9% del total, mentre els programes de postgrau propi suposen el 6.4% . Els programes de doctorat compten amb un 8.9% del total de la matrícula a la Universitat.

 
 

Tipus d’estudi Dona Home Total
GRAU 23.542 13.831 37.373
POSTGRAU MASTER 3.712 2.374 6.086
POSTGRAU DOCTORAT 2.523 2.060 4.583
TITOLS PROPIS 2.163 1.141 3.304
Total 31.940 19.406 51.346

Els títols propis inclouen els títols de certificat, diploma, expert i màster propi.2. Internacionalització

2.1. ERASMUS

La Universitat de València és líder en internacionalització a nivell europeu. En el curs 20/21 ha rebut 1.151 estudiants de programes d’intercanvi de grau i màster i ha enviat 943.

Rebuts

Tipus d’estudi Nació Dona Home Total
GRAU ALEMANIA 115 62 177
AUSTRIA 19 7 26
BELGICA 30 7 37
BULGARIA 1 0 1
CROACIA 7 5 12
DINAMARCA 8 3 11
ESLOVAQUIA 4 1 5
ESLOVENIA 3 1 4
ESTONIA 5 0 5
FINLANDIA 1 2 3
FRANCIA 230 63 293
GRECIA 4 3 7
HOLANDA (P. BAJOS) 20 7 27
HUNGRIA 3 2 5
IRLANDA (EIRE) 13 9 22
ITALIA 127 88 215
LETONIA 4 0 4
LITUANIA 6 1 7
LUXEMBURGO 1 0 1
MACEDONIA 1 0 1
NORUEGA 3 2 5
POLONIA 52 13 65
PORTUGAL 8 6 14
REINO UNIDO 89 50 139
REPUBLICA CHECA 12 2 14
RUMANIA 8 1 9
SERBIA 1 0 1
SUECIA 7 5 12
SUIZA 6 2 8
TURQUIA 5 2 7
793 344 1.137
POSTGRAU MASTER ALEMANIA 2 0 2
BELGICA 0 1 1
ESLOVENIA 0 1 1
FRANCIA 2 0 2
ITALIA 6 0 6
PORTUGAL 1 1 2
11 3 14
Total 804 347 1.151

Enviats

Tipus d’estudi Nació Dona Home Total
GRAU ALEMANIA 56 25 81
AUSTRIA 12 4 16
BELGICA 23 10 33
BULGARIA 4 2 6
CROACIA 9 7 16
DINAMARCA 7 0 7
ESLOVAQUIA 7 7 14
ESTONIA 2 2 4
FINLANDIA 4 3 7
FRANCIA 67 35 102
GRECIA 3 1 4
HOLANDA (P. BAJOS) 14 2 16
HUNGRIA 9 2 11
IRLANDA (EIRE) 6 6 12
ITALIA 152 94 246
LETONIA 1 3 4
LITUANIA 2 4 6
MALTA 0 1 1
NORUEGA 11 4 15
POLONIA 56 36 92
PORTUGAL 32 27 59
REINO UNIDO 88 31 119
REPUBLICA CHECA 17 5 22
RUMANIA 2 0 2
SUECIA 7 3 10
SUIZA 2 3 5
593 317 910
POSTGRAU MASTER FRANCIA 11 5 16
ITALIA 6 4 10
PORTUGAL 2 1 3
SUIZA 2 2 4
21 12 33
Total 614 329 943


2.2. PROGRAMA INTERNACIONAL

Rebuts

Tipus d’estudi Nació Dona Home TotalPI
GRAU ALEMANIA 0 1 1
ARGENTINA 1 0 1
ARMENIA 4 0 4
BRASIL 2 2 4
CHILE 0 1 1
COLOMBIA 1 3 4
COREA DEL SUR 2 1 3
EE.UU. DE AMERICA 1 2 3
FRANCIA 1 1 2
ISRAEL 1 0 1
MARRUECOS 2 0 2
MEXICO 1 2 3
RUSIA 12 2 14
SERBIA 4 0 4
UCRANIA 3 1 4
URUGUAY 0 1 1
35 17 52

Enviats

Tipus d’estudi Nació Dona Home TotalPI
GRAU CANADA 1 0 1
CHINA(REP.POPULAR) 0 1 1
COREA DEL SUR 2 1 3
EE.UU. DE AMERICA 18 10 28
RUSIA 1 0 1
22 12 34

Seguint aquest enllaç es pot accedir al mapa de la internacionalització de la Universitat de València.

3. Beques

3.1. Beques Ministeri i GV

En el curs 20/21 un total de 26.161 alumnes han sol·licitat beques de la Generalitat Valenciana i del Ministeri, amb un total de 16.952 beques concedides.

Organisme Tipus d’estudi Sol·licitades Concedides
GENERALITAT VALENCIANA GRAU 2.455 676
POSTGRAU MÀSTER 344 54
Total 2.799 730
MINISTERI GRAU 20.911 14.677
POSTGRAU MÀSTER 2.451 1.545
Total 23.362 16.222
Totals 26.161 16.952

 

3.2. Beques pròpies

En el curs 19/20 un total de 2.719 estudiants i estudiantes han rebut beques per un import de 5.622.088 euros en les 17 convocatòries de beques pròpies de la Universitat.

Organisme Sol·licitades Concedides
Universitat de València 6.666 2.719
Última actualització: 19-01-2022