Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Reunió Vicegerent RRHH, 10 de setembre de 2020

  • 13 de setembre de 2020
Image de la noticia

La reunió va ser convocada pel Vicegerent de RRHH per a informar sobre la tornada al treball i la sentència al recurs per l'oposició de les places del grup C1 d'administració general. Hi assistiren membres de tota la representació sindical.

El primer punt de l'ordre del dia, tractava d'explicar el sistema i l'organització del treball de la plantilla de la UVEG de cara al nou curs que comencem.

SATTUi tornà a reclamar transparència en aquest tema, el Vicegerent de RRHH va respondre que no hi havia per què publicar els plans de contingència perquè són documents de treball, no normatives institucionals. Però la veritat és que, al cap i a la fi, es tracta de directrius d'obligat compliment per al personal, per la qual cosa, la plantilla té dret a conèixer el pla de contingència que l'afecta i hauria de poder accedir a aquesta informació.

També afegírem que continuem defensant que la UVEG elabore un pla de contingència general d'aplicació a totes les unitats, centres i serveis, etc., per a mantindre un tracte equitatiu, per a unificar els criteris d'aplicació de les normes de seguretat i salut laboral i la implementació del sistema de treball, tant si és presencial, a distància o teletreball, segons les característiques dels llocs de treball. Continuarem intentant-ho...

En el segon punt, se'ns va informar de la resolució judicial dels recursos contra els barems de les proves d'accés al grup C1.

Si voleu més informació sobre el desenvolupament d'aquesta reunió: cliqueu ací.