SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA

El seminari tindrà lloc el darrer dimecres de cada mes en la Sala Miaja de la Muela de la Facultat de Dret (Av. dels Tarongers, s/n, Campus dels Tarongers, València) de 19.00 a 21.00 hores.  Les sessions estan obertes a qualsevol membre de la comunitat universitària que hi puga estar interessat. Per l’organització d’una sessió o proposar qualsevol tema per al Seminari, contacteu amb els professors Andrés Boix PalopGabriel Doménech Pascual o Jesús Olavarría.

Els vídeos de totes les sessions estan també disponibles al canal de YouTube del Seminari

 

CALENDARI DE SESSIONS 2019/2020

- Setembre (25/09/2019): Les reformes constitucionals en la tradició jurídica dels EUA Ponent: Diego González (Dret constitucional, Universitat de València) [Ponència: ] [”El cambio constitucional en las constituciones estatales de Estados Unidos: particularidades de los procesos, mecanismos de participación ciudadana y control jurisdiccional”, per Diego González] [Vídeo de la intervenció] [Materials:]
[Materials:]
Discussant: Carlos Tormo Camallonga (Història del Dret, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Octubre (30/10/2019): Els algoritmes que prenden decisions públiques com a normes jurídiques
Ponent: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València)
[Ponència: Los algoritmos son reglamentos, per Andrés Boix Palop] [Vídeo de la intervenció] 
[Materials:] [Materials: ]

[Materials: ]

[Materials: ]
Discussant:Per determinar (Dret ----, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Novembre (27/11/2019): La garantia internacional dels drets dels menors amb discapacitat
Ponent: Jorge Cardona (Dret Internacional Públic, Universitat de València) 
[Ponència: ] [”La protección de los más débiles: menores con discapacidad e instrumentos de protección nacional e internacional”, per Jorge Cardona] [Vídeo de la intervenció]
[Materials: ]
[Materials:]
Discussant: María José Añón Roig (Teoria del Dret, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

 

CALENDARI DE SESSIONS 2018/2019

- Setembre (26/09/2018): Neutralitat, ús i ocupació de l’espai públic Ponent: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València) [Ponència: De lazos y patinetes: un recorrido sobre el uso y abuso del espacio público urbano en la España del siglo XXI, per Andrés Boix Palop] [Vídeo de la intervenció] [Materials:”La ordenación del transporte urbano colaborativo”, por A. Boix Palop, en A.Boix, A. De la Encarnación, G. Doménech, La regulación del transporte colaborativo, Aranzadi - Thomson Reuters, pp. 119-152]
[Materials: “Libertad de expresión, democracia y lazos amarillos”, por J.L. Martí en Agenda Pública]
Discussant: Göran Rollnert Liern (Dret constitucional, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Octubre (31/10/2018): Les dones als Consells d’Administració
Ponent: Paula del Val Talens (Dret mercantil, Universitat de València)
[Ponència: Las mujeres en los Consejos de Administración, por Paula del Val] [Vídeo de la intervenció] 
[Materials: Propuesta de Directiva del PE y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas] [Materials: CHOUDHURY, B., “New Rationales for Women on Boards”, Oxford Journal of Legal Studies, 3 (2014), pp. 511-542]

[Materials: LESZCZYƃSKA, M., “Mandatory Quotas for Women on Boards of Directors in the European Union: Harmful to or Good for Company Performance”, EBOR, 1 (2016), pp. 35-61]

[Materials: MATEOS DE CABO, R., GIMENO, R., ESCOT, L., “Disentangling Discrimination on Spanish Boards of Directors”, CG, 01 (2011), pp. 77-95]
Discussant: Encarnación Fernández (Teoria del Dret, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Novembre (28/11/2018): Garantia i irreversibilitat dels drets socials en un context de crisi: el valor de la protecció supranacional
Ponent: María José Añón Roig (Teoria del Dret, Universitat de València) 
[Ponència: El valor de los pronunciamientos del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A propósito de los casos contra España, por Maria José Añón Roig] [Vídeo de la intervenció]
[Materials: Dictamen de 20 de junio de 2017 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU]
[Materials: Dictamen de 22 de febrero de 2017 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU]
[Materials: STS 1263/2018, de la sala 3ª de lo Contencioso-administrativo, de 17 de julio de 2018]
[Materials: ¿Hay límites a la regresividad de los derechos sociales?, de María José Añón Roig, en Derechos y libertades, nº 34, 2016, pp. 57-90]
[Materials: Sharpening the teeth of EU Social Fundamental Rights, by Daniel Sarmiento in his Despite our Differences blog]
[Materials: El derecho y la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales, INAP, 2016, de Juli Ponce Solé]
Discussant: Reyes Marzal Raga (Dret administratiu, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]   
- Desembre (19/12/2018): Garanties hipotecàries i dret a l’habitatge a Espanya
Ponent: María Dolores Mas Badia (Dret civil, Universitat de València) 
[Ponència: Hipotecas y vivienda ¿cuáles sob las reglas del juego?, per María Dolores Mas Badia] [Vídeo de la intervenció]
[Materials: Los ficheros de solvencia patrimonial en la proyectada nueva LOPD. ¿Un avance o una oportunidad perdida?, de María Dolores Mas Badia, en Actualidad civil, nº 11, noviembre 2017, pp. 90-112]
[Materials: Sentencia del pleno de la Sala III del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2018]
[Materials: Proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario]
Discussant: Carolina del C. Castillo Martínez (Magistrada i professora Dret civil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]    
- Gener (30/01/2019): La crisi dels migrants i dels refugiats
Ponent: José Juste Ruiz (Dret internacional públic, Universitat de València)  [Ponència: La crisis de los refugiados y los migrantes, por José Juste Ruiz] [Vídeo de la intervenció] [Materials: Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre los Refugiados] [Materials: Pacto Mundial de Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular]  
[Materials: Mecanismos jurídicos de intervención ante los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, por P. Aguelo y H. Granero]
[Materials: La Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016: un fantasma que recorre Europa, por P. Aguelo y H. Granero]    
Discussant: Javier de Lucas Martín (Filosofia del Dret, Universitat de València)  [Vídeo de la intervenció]
[Materials discussant: Sobre inmigrantes y refugiados: algunas propuestas de documentación, lectura y debate, por Javier de Lucas] 
- Febrer (27/02/2019): Els drets d’autor als mercats audiovisuals globals
Ponent: José Juan Castelló Pastor (Dret internacional privat, Universitat de València)  [Ponència: “¿Es posible ver “mi” Netflix en toda la Unión Europea? Análisis crítico del Reglamento (UE) sobre portabilidad transfronteriza, por José Juan Castelló Pastor] [Vídeo de la intervenció]
[Materials: Portabilidad transfronteriza de contenidos digitales protegidos por derechos de autor en la UE, de José Juan Castelló Pastor, en Indret, enero 2019] 
Discussant: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València)  [Vídeo de la intervenció]

 

- Març (27/03/2019): El concepte de violència al Codi penal     Ponent: Emiliano Borja Jiménez (Dret penal, Universitat de València)  [Ponència: ] [Vídeo de la intervenció] Discussant: Joan Carles Carbonell Mateu (Dret penal, Universitat de València)  [Vídeo de la intervenció]

- Abril (24/04/2019): (Sense sessió aquest curs per la coincidència amb les festes de Pasqua)

- Maig (29/05/2019): Intel·ligència articificial i protecció de la propietat intel·lectual
Ponent: Concha Saiz (Dret civil, Universitat de València) 
[Ponència: Inteligencia artificial y la protección de la propiedad intelectual, por Concha Saiz] [Vídeo de la intervenció]
[Materials: ]
[Materials: ]  
Discussant: Jesús Olavarría (Dret mercantil, Universitat de València)  [Vídeo de la intervenció]

- Juny (27/06/2019): Per determinar

 

SESSIONS 2017/2018

SESSIONS 2016/2017

SESSIONS 2015/2016

SESSIONS 2014/2015

SESSIONS 2013/2014

SESSIONS 2012/2013

CALENDARI DE SESSIONS 2015/2016
- Setembre (30/09/2015): El Tribunal Constitucional: història d’una confusió Sessió inaugural del seminari 2015-16 amb la projecció del documental “Un tribunal para la Constitución amb presència d’un dels seus directors i guionistes: Miguel Beltrán (Dret administratiu, UCLM) [Vídeo de la intervenció] Ponent: Francisco Caamaño (Dret constitucional, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció] [Materials: Regresión y Tribunal Constitucional, per Fran Caamaño en l’edició del 5 d’octubre d’Agenda Pública i eldiario.es] Discussant: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

 - Octubre (28/10/2015): Problemes jurídics al voltant de la maternitat subrogada 

Ponent: Vicente Bellver Capella (Teoria del Dret, Universitat de València)
[Ponència: ¿Nuevas tecnologías? Viejas explotaciones. El caso de la maternidad subrogada internacional, per Vicente Bellver Capella] [Vídeo de la intervenció]
[Materials: STEDH Mennesson vs France] [Materials: Press release STEDH Mennesson vs France] [Materials: STEDH Paradiso and Campanelli vs Italy] [Materials: Press release STEDH Paradiso and Camapenlli vs Italy] Discussant: Carmen Tomás y Valiente (Dret penal, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Novembre (25/11/2015): El personal directiu als concursos de creditors 

Ponent: Eduardo E. Taléns Visconti (Dret del treball, Universitat de València) [Ponència: El personal de alta dirección en el concurso de  acreedores, per Eduardo E.Talens] [Vídeo de la intervenció] Discussant: Antonio Sotillo Martí (Dret mercantil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Desembre (16/12/2015): Crowdfunding: entre l’autonomia de la voluntat i la regulació 

Ponent: Miguel Gimeno Ribes (Max Planck Institut München für Steuerrecht und Öffentlichee, Doctor en Dret per la Universitat de València – Dret mercantil-) [Ponència:Crowdfunding: entre l’autonomia de la voluntad i la regulació, per Miguel Gimeno Ribes] [Vídeo de la intervenció] [Materials: Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial]
Discussant: Jesús Estruch (Dret civil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Gener (27/01/2016): El “no” a l’adhesió de la Unió Europea al Conveni Europeu de Drets Humans

Ponent: Patricia Llopis Nadal (Dret processal, Universitat de València) [Ponència: La necesidad vs. la posibilidad de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, per Patricia Llopis Nadal] [Vídeo de la intervenció] [Materials: La necesidad procesal de la adhesión de la Unión Europea al CEDH: Un asunto que continúa pendiente tras el dictamen 2/13 del TJUE, Revista de Estudios Internacionales, nº 29, junio 2015, per Patricia Llopis Nadal] Discussant: José Manuel Sánchez Patrón (Dret internacional públic, Universitat de València)

- Febrer (24/02/2016): La retransmissió dels judicis per delictes on hi ha especial repulsa o interés social

Ponent: Ángeles Jareño Leal (Dret penal, Universitat de València) [Ponència:] [Vídeo de la intervenció] Discussant: Manuel Ortells Ramos (Dret processal, Universitat de València)

- Març (23/03/2016): Tot el que vols saber sobre la nova llei de procediment i no havies mai gosat preguntar

Ponent: Albert Ituren i Oliver (Dret administratiu, Universitat de València) [Ponència:] [Vídeo de la intervenció] [Materials: La “viejoven” regulación del procedimiento administrativo y de las AAPP (las leyes 39/2015 y 40/2015), por Andrés Boix Palop en su blog jurídico] [Materials: Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas]   [Materials: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público] Discussant: Enrique Nores (Dret del Treball, Universitat de València)

- Abril (27/04/2016): ¡No entenc res! ¿Ha de quedar restringida la venda de productes financers complexos només a inversors institucionals?

Ponent: Andrew O’Flynn (Dret mercantil, Universitat de València) [Ponència:] [Vídeo de la intervenció] [Materials:] Discussant: Pilar Montés Rodríguez (Dret civil, Universitat de València)  

- Maig (25/05/2016): El règim jurídic de l’utilització de drons a Espanya

Ponent: Joaquín Sarrión Esteve (Dret administratiu, Universitat de València) [Ponència:El régimen jurídico de la utilización de drones en España, de Joaquín Sarrión Esteve] [Vídeo de la intervenció] [Materials: Reforma introducida en 2014 en la Ley de Navegación Aérea en la materia] [Materials: Proyecto de reglamento por el que se regula la utilización civil de las naves tripuladas por control remoto]   [Materials: Reglamento UE 216/2008 sobre normas comunes en el ámbito de la navegación civil] [Materials: Resolución del Parlamento Europeo de 29 de octubre de 2015 sobre uso seguro de los sistemas de aeronaves pilotados de forma remota] [Materials: Peligro de accidente en un aterrizaje de un vuelo de Lufthansa en Bilbao por la interferencia de 3 drones] Discussant:

- Juny (29/06/2016): Les fonts del Dret privat al segle XXI

Ponents: Ignacio Ruiz Peris (Dret mercantil, Universitat de València), Francisco de Paula Blasco Gascó (Dret civil, Universitat de València) i José María Goerlich Peset (Dret del treball, Universitat de València) [Ponència:] [Vídeo de la intervenció] [Materials:] Discussant: Per determinar (--------l, Universitat de València)   

 

 

CALENDARI DE SESSIONS 2014/2015 

- Setembre (24/09/2014)Google, el dret a l’oblit i la responsabilitat de prestadors i intermediaris

Ponent: Lorenzo Cotino Hueso (Dret constitucional, Universitat de València) [Ponència: La STJUE del Caso Google vs AGPD de 2014. Algunos “olvidos” y otras tendencias negativas respecto de las libertades informativas en Internet, per Lorenzo Cotino] [Vídeo de la intervenció] [Text de la ponència publicat i en format apte per la cita acadèmica: El conflicto entre las libertades de expresión e información en internet y el derecho a la protección de datos. El derecho al olvido y sus retos: “un falso derecho, a juzgar por un falso tribunal”, en I.Bel y L. Corredoira, Derecho de la información. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2015, págs. 388-429] [Materials: Conclusiones Abogado General Niilo Jääskinen en el Caso Google vs AGPD] [Materials: Sentencia TJUE (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014 en el Caso Google vs AGPD] Discussant: Ricard Martínez Martínez (Servei d’informàtica, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Octubre (29/10/2014): La retribució per objectius: ¿qui ha de pagar pels “errors” de la regulació?

Ponent: Adrián Todolí Signes (Dret del treball, Universitat de València) [Ponència: Análisis jurídico de la retribución por objetivos: bonus, per A. Todolí, treball guardonat amb el Premi per Joves Laboralistas de Forelab] [Vídeo de la intervenció] Discussant: Tomás Vázquez Lepinette (Dret Mercantil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Novembre (26/11/2014): Límits constitucionals a les retallades i co-pagaments als serveis públics

Ponent: Carmelo Lozano Serrano (Dret financer i tributari, Universitat de València) [Ponència: El artículo 158.1 CE: límites al recorte y copago de servicios fundamentales, per Carmelo Lozano] [Vídeo de la intervenció] [Materials: El derecho y la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social, INAP, 2013, de Juli Ponce] [Materials: “La reforma constitucional del art. 135 de la Constitución española: ¿Pueden los mercados quebrar el consenso constitucional?”, de Josefa Ridaura, Teoría y Realidad Constitucional, nº 29, 2012] Discussant: Josefa Ridaura Martínez (Dret constitucional, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció] 

- Desembre (17/12/2014): La jurisprudència com a font del Dret: evolució i afirmació recent

Ponent: María José Alonso Mas (Dret administratiu, Universitat de València) [Ponència: ¿La jurisprudencia como fuente del Derecho?, per María José Alonso Mas] [Vídeo de la intervenció] [Materials: “La eficacia vinculante de las sentencias estimatorias del recurso de casación en interés de ley. A propósito de la STC 37/2012, de 19 de marzo”, RAP, nº 189, 2012, pp. 139-171, de María José Alonso] [Materials: “Creación judicial del Derecho a través del recurso de casación en interés de ley”, Indret, 1/2013, de Gabriel Doménech Pascual] Discussant: María José Añón Roig (Filosofia del Dret, Universitat de València)

- Gener (28/01/2015): Control de l’activitat política i legitimitació processal

Ponent: Ricardo Juan Sánchez (Dret processal, Universitat de València) [Ponència: Las barreras de los partidos políticos, los parlamentarios y los concejales al control de la actividad política derivadas de las restricciones en la legitimación procesal activa, per Ricardo Juan Sánchez] [Vídeo de la intervenció] [Materials: “La legitimidad de los concejales para impugnar acuerdos de órganos municipales de los que no forman parte”, REDA 125, 2005, de María José Alonso] Discussant: Joaquín Martín Cubas (Ciència Política, Universitat de València)

- Febrer (25/02/2015): El tractament jurídic als estrangers a la Unió Europea

Ponent: Javier de Lucas Martín (Filosofia del Dret, Universitat de València) [Ponència: Los verdaderos extranjeros en la UE: inmigrantes y refugiados, per Javier de Lucas] [Vídeo de la intervenció] [Materials: “La inmigración como res política”, CEFD, nº 10, 2014, de Javier de Lucas] [Materials: “Políticas migratorias, democracia y derechos en tiempos de crisis”, reelaboración de “La inmigración en tiempos de crisis”, en Los derechos en la globalización, ed. Trotta, 2014, de Javier de Lucas] [Materials: “A propósito de las políticas migratorias y de asilo de la UE”, Seminario Doctorado Honoris Causa Vincenzo Ferrari, Zaragoza 20.11.2014, de Javier de Lucas] [Materials: “Decálogo mínimo para una alternativa a las políticas europeas de asilo e inmigración”, en Alrevésyalderecho (InfoLibre), 18 de diciembre de 2014, de Javier de Lucas] Discussant: Per determinar (IDH, Universitat de València)

- Març (25/03/2015): Arbitratge i mediació per la protecció dels usuaris de serveis bancaris client de banca

Ponent: Ana Isabel Blanco (Dret processal, Universitat de València) [Ponència: Arbitraje y mediación como respuestas para garantizar la protección de los usuarios de servicios bancarios, per Ana Isabel Blanco García] [Vídeo de la intervenció] Discussant: Jaume Martí Miravalls (Dret mercantil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Abril (29/04/2015): És Espanya un país veritablement aconfessional com exigeix la Constitució?

Ponent: Javier Mira Benavent (Dret penal, Universitat de València) [Ponència: Demonios, exorcistas y Derecho penal (del caso Grandier al art. 525 CP), per Javier Mira Benavent] [Vídeo de la intervenció] Discussant: José Landete Casas (Dret eclesiàstic de l’Estat, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Maig (27/05/2015): Sense sessió per raons d’agenda - Juny (23/06/2015): “Shadow banking”

Ponent: Rafael Marimón Durá (Dret mercantil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció] Discussant: Beatriz Belando Garín (Dret administratiu, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció] [Materials: Presentació “Shadow banking”, de Rafael Marimón] [Materials: Global Shadow Banking Monitoring Report, from the FSB] 

 

 

 

CALENDARI DE SESSIONS 2013/2014

- Setembre (25/09/2013): Propietat intel·lectual de la producció acadèmica  

Ponent: Jesús Olavarría (Dret mercantil, Universitat de València). 

[Ponència: Propiedad intelectual de la producción académica, por Jesús Olavarría] [Vídeo de la intervenció

Discussant: Concha Saiz (Dret civil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció

- Octubre (30/10/2013): Segones oportunitats i reforma de la llei concursal en temps de crisi

Ponent: Antonio Sotillo (Dret mercantil, Universitat de València). [Ponència: Segunda oportunidad y Derecho concursal] [Vídeo de la intervenció] Discussant: Francisco Blasco Gascó (Dret civil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Novembre (27/11/2013): Reforma local, crisi i deute, els mercats de la gestió privada de serveis, competències… i la desaparició efectiva de l’autonomia local  

Ponent: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València). [Ponència: Anàlisi del projecte de reforma local en clau econòmica, competencial i d’autonomia local] [Vídeo de la intervenció] [Text de la ponència publica en revista apte per la cita acadèmica: “Sentido y orientación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local: autonomía local, recentralización y provisión de servicio públicos locales”, texto reelaborado de la ponencia, tal y como fue posteriormente a la realización de la misma aceptado por la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, INAP, nº2, nueva época, julio-diciembre 2014] [Materials: Informe de 26 de junio de 2013 del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local] [Materials: “Sobre el dictamen del Consejo de Estado en relación con el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, per Francisco Velasco, IDL-UAM] [Materials: Una nova planta per als valencians, working paper a càrrec d’Andrés Boix Palop amb una proposta de reforma de la planta administrativa valenciana] Discussant: Zulima Pérez i Seguí (Dret constitucional, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

 

Gener (29/01/2014): Reformes penals a Espanya 

Ponents: Lucía Martínez Garay (Dret penal, Universitat de València) i Joan Carles Carbonell Mateu (Dret penal, Universitat de València). [Ponència 1 a càrrec de Joan Carles Carbonell: La reforma penal en matèria de penes i mesures de seguretat: un retrocés històric] [Vídeo de la intervenció] [Ponència 2 a càrrec de Lucía Martínez en la seua versió definitiva i ampliada després del seminari publicada a la revista InDret: La incertesa dels pronòstics de perillositat com a fonament per l’adopció de mesures de seguretat] [Vídeo de la intervenció] [Materials: Projecte de reforma del Codi penal remés pel Govern a les Corts]  Discussant: Josefa Ridaura Martínez (Dret constitucional, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció no disponible per un problema tècnic en la gravació].

 

Febrer (26/02/2014): La nova ordenació dels òrgans de regulació econòmica a Espanya

Ponent: Juan Ignacio Ruiz (Dret mercantil, Universitat de València). [Ponència: La nova ordenació dels òrgans de defensa de la competència a Espanya i la CNMC, per J.I. Ruiz Peris] [Vídeo de la intervenció] [Materials: La reforma institucional del Derecho de la competencia español, per J. I. Ruiz Peris, Diario La Ley, 13 de diciembre de 2012] Discussant: María José Alonso (Dret administratiu, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Març (26/03/2014): Perspectives del federalisme possible a Espanya i repercusions en clau valenciana

Ponent: José María Vidal Beltrán (Dret constitucional, Universitat de València). [Ponència: Perspectivas del federalismo posible en España y repercusiones en clave valenciana. Un federalismo integrador y plurinacional, per J.M. Vidal Beltrán, J. Romero, J. Martín Cubas, M. Soler i J.A. Pérez]  [Vídeo de la intervenció] Discussant: Juan Climent Barberá (Dret administratiu, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]  

-Abril (30/04/2014): Les sentències del TEDH i la seua aplicació en l’ordenament espanyol 

Ponent: Luis Jimena Quesada (Dret constitucional, Universitat de València). [Ponència: Las sentencias del TEDH y su aplicación en el ordenamiento español, per L. Jimena]  [Vídeo de la intervenció] [Materials: Memoria anual TEDH 2013 control ejecución de sentencias (francés)] [Materials: Memoria anual TEDH 2013 control ejecución de sentencias (inglés)] [Materials: Informe sobre ejecución de sentencias TEDH (Dir. Ana Garriga)] [Materials: Asunto del Río Prada contra España] [Materials: Infome Consejo de Estado sobre impacto del Derecho europeo] [Materials: Asunto García Mateos contra España] [Materials: Ficha sobre España y la CEDH (francés)] [Materials: Ficha sobre España y la CEDH (inglés)] [Materials: Compración TEDH/CEDS derechos civiles y sociales] Discussant: José Manuel Sánchez Patrón (Dret internacional públic, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Maig (28/05/2014): Les taxes judicials

Ponent: Gabriel Doménech Pascual (Dret administratiu, Universitat de València) [Ponència: Las tasas judiciales. Una valoración global, per G. Doménech] [Vídeo de la intervenció] [Materials: A vueltas con las tasas judiciales, en el blog Nada es Gratis] [Materials: Nuevas costas procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa, en el blog de Andrés Boix] Discussant: Carmelo Lozano Serrano (Dret financer i tributari, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

 

 

CALENDARI DE SESSIONS 2012-2013

-Enero (30/01/2013): Crisis constitucional en España frente al derecho de autodeterminación.

Ponent: Roberto Viciano Pastor (Dret constitucional, Universitat de València).  [Ponència: Constitución y derecho de autodeterminación, per Roberto Viciano] [Vídeo de la intervenció [Materials: Juan Antonio Carrillo Salcedo, El “derecho a decidir” en Derecho Internacional contemporáneo, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 33, enero 2013]  Discussant: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]
[Materials: editorial de Joseph Weiler sobre Catalonian Independence and the European Union, en el European Journal of International Law

- Febrer (27/02/2013): La represión penal de la disidencia: análisis histórico, reformas legales y propuestas de descriminalización

Ponent: Javier Mira Benavent (Dret penal, Universitat de València). [Ponència: La represión penal de la disidencia: análisis histórico, reformas legales y propuestas de descriminalización, per Javier Mira] [Vídeo de la intervenció] [Materials: Article d’Adela Asúa, actual Magistrada del TC, sobre repressió penal del terrorisme i conductes perifèriques] Discussant: Göran Rollnert (Dret constitucional, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Març (27/03/2013): Posibilidades y alcance de la utilización a instancia de parte de los mecanismos públicos del Derecho de la competencia

Ponent: Victoria Torre Sustaeta (Dret processal, Universitat de València). [Ponència: La aplicación a instancia de parte de mecanismos de defensa de la competencia, per Victoria Torre] [Vídeo de la intervenció] [Materials: Libro Blanco sobre acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia] [Materials: Evaluación de impacto del Libro Blanco sobre acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia] Discussant: Francisco González Castilla (Dret mercantil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció] - Abril (24/04/2013): ¿De cuántas oportunidades y de cuánto tiempo dispone el Estado para determinar las deudas y responsabilidades de los ciudadanos?
Ponent: José Luis Bosch Cholbi (Dret financer i tributari, Universitat de València).  [Ponència: El Tribunal Supremo ante la nulidad de las liquidaciones tributarias y la posibilidad de reiterarlas: una cuestionada doctrina con efectos perversos para el contribuyente, per José Luis Bosch] [Vídeo de la intervenció [Materials: STC 23/2008: Licitud constitucional del quater in idem [Materials: STS 19 noviembre 2012: adiós al tiro único  [Materials: SAN 12 marzo 2008: a la tercera va la vencida Discussant: Gabriel Doménech Pascual (Dret administratiu, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

- Maig (29/05/2013): Preferentes, subordinadas y otras hierbas... ¿Dónde estaba el supervisor? 

Ponent: Beatriz Belando Garín (Dret administratiu, Universitat de València). [Ponència: La regulación pública del mercado de valores a debate ¿Dónde está el supervisor?, per Beatriz Belando Garín ] [Vídeo de la intervenció] Discussant: Javier Viciano Pastor (Dret Mercantil, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]

-Juny (26/06/2013): Teoría y triste realidad del non bis in idem en España

Ponents: Juan Martín Queralt (Dret financer i tributari, Universitat de València) i Javier Boix Reig (Dret penal, Universitat de València). [Vídeo de la intervenció] [Ponència (part 1): Delito fiscal y non bis in idem], por Javier Boix Reig]   [Ponència (part 2): Ne bis in idem y relaciones entre Derecho penal y Derecho tributario], por Juan Martín Queralt] [Materials: Notas sobre la jurisprudencia constitucional sobre non bis in idem, por Javier Boix Reig] [Materials: Código penal y Ley General Tributaria (un enamoramiento que no fue fugaz I), por Juan martín Queralt y Alberto Moreno] [Materials: Código penal y Ley general Tributaria (un enamoramiento que no fue fugaz II), por Javier Boix y Vicente Grima] Discussant: José Martín Pastor (Dret Processal, Universitat de València) [Vídeo de la intervenció]