Universitat de ValènciaServei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

Blasco Ibáñez -Disseminats                                       

Miquel Cots Mestre

valnu.miquel.cots@ext.uv.es

617383194

Carlos Soler

carlos.j.soler@ext.uv.es

670989762

Daniel Moreno (Jardinería)

valnu.daniel.moreno@ext.uv.es

629265131

Burjassot-Paterna                                       

José Ramón Rubio

valnu.joseramon.rubio@ext.uv.es

647950081

Javier Llopis Bautista

valnu.javier.llopis@ext.uv.es

672362607

Adrián Casas Blay

valnu.adrian.casas@ext.uv.es

607876565

Daniel Moreno (Jardinería)

valnu.daniel.moreno@ext.uv.es

629265131

Tarongers                                       

Javier Arroyo Alba

gesman.javier.arroyo@ext.uv.es

 648522113

Ángela Pardo Sánchez

gesman.angela.pardo@ext.uv.es

681274788

Alvaro Morales (Jardinería)

 almocar@ext.uv.es

667642171