GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

 • Autors: Gimeno García, E.; Forteza, J.; Rubio, J. L.
 • (1995).
 • Tipus de publicació: Llibre
 • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Desertification in a European context: Physical and socio-economic aspects.
 • Fantechi, R. [et al] (Eds.)
  pp 499-507
  Office for Official Publications of the European Communities.
  Luxembourg.