• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat d'Infermeria i Podologia

Web específica del grau: https://www.uv.es/grau_podologia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 129

Matèries optatives: 9

Pràctiques externes: 36

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1208

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
60

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Podòleg/Podòloga

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Montserrat Alcahuz Griñán

Coordinador/a de la titulació Juan Campos Campos

Coordinador/a de pràctiques externes Cecili Macián Romero

Coordinador/a de mobilitat Silvia Corchón Arreche

Interès acadèmic, científic o professional:

L’objectiu del grau en Podologia és formar professionals amb les competències teòriques i pràctiques necessàries per a prevenir, diagnosticar i tractar les afeccions relacionades amb els peus. El podòleg o la podòloga, gràcies al seu coneixement general del cos humà, i alhora especialitzat en els peus, pot treballar conjuntament amb altres especialistes, amb la finalitat que el pacient reba un diagnòstic i un tractament específic i eficaç.

El títol de Graduat/da en Podologia ofereix les següents eixides professionals:

  • Desenvolupament de tasques assistencials en Clíniques Podològiques, Policlíniques, Centres d'Atenció Primària, Hospitals, Centres Esportius.
  • Labors docents i investigadores en Universitats, Societats Científiques, Fundacions i empreses específiques del sector de la podologia.
Informacions pràctiques:

El grau en Podologia habilita per a exercir la professió de podòleg/podòloga, segons el que regulen les normatives estatal i europea.

Per a estudiar Podologia és recomana tenir coneixements previs de biologia i de química, i és recomanable tenir-ne de matemàtiques i de física.

Al llarg de tercer i quart curs l'alumnat realitza pràctiques externes, per a consolidar els seus coneixements teòrics i aplicar-los en l'àmbit laboral en què desenvoluparà la seua professió, aquestes pràctiques estan incloses dins de les assignatures que configuren el Pràcticum Clínic Integrat .

A banda dels convenis existents amb clíniques, hospitals i altres centres per a realitzar les pràctiques externes, la Universitat de València disposa d’una Clínica Podològica pròpia on l'estudiantat té l’oportunitat de desenvolupar tasques assistencial amb el pacients externs de dit centre. Aquestes tasques és centren en l’atenció clínica en les diferents àrees de coneixent de la titulació, com ara:

- Cirurgia podològica
- Ortopodologia
- Ortesiologia
- Podologia física
- Biomecànica
- Quiropodologia
- Radiodiagnòstic

En aquest grau no hi ha assignatures de caràcter optatiu.