• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Química

Web específica del grau: www.uv.es/graus/quimica

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1110

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
160

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Químic/a

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Iolanda Porcar i Boix

Coordinador/a de la titulació José Javier Ruiz Pernía

Coordinador/a de pràctiques externes Rafael Ibáñez Puchades

Coordinador/a de mobilitat Teresa Albelda Gimeno

Interès acadèmic, científic o professional:

La química és la ciència que estudia la composició, la síntesi, les propietats, el comportament i la reactivitat de la matèria. Versa sobre propietats de compostos materials de tot tipus, inorgànics, orgànics i biològics i també sobre tots els aspectes del canvi i de la reactivitat. Inclou la investigació d’estructures i mecanismes de les transformacions químiques i la síntesi de nous compostos, així com el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi. Amb la seua permanent capacitat d’innovació ha tingut sempre un enorme impacte sobre el progrés amb l’elaboració de productes i tecnologies per a tots els camps d’activitat dels éssers humans. Així, la ciència química juga un paper molt important en la protecció de la salut i el medi ambient, en la millora de les condicions higièniques i sanitàries, en l’obtenció qualitativa i quantitativa d’aliments i en la fabricació de nous i més barats materials que permeten millorar la qualitat de les nostres vides. El seu futur se centra especialment en quatre àmbits d’interès general: la vida, el medi ambient, els nanomaterials i l’energia.

Informacions pràctiques:

Les classes pràctiques al laboratori representen un 40 % de la càrrega lectiva de cada quadrimestre.

Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), les quals li serveixen de primer contacte amb l’àmbit laboral.

El treball de fi de grau es pot fer als departaments adscrits a la Facultat de Química mitjançant un projecte d’investigació o en empreses i institucions públiques i privades que tenen conveni amb la Universitat de València.