Dictats de nivell elemental

Informació

Pàgina principal dels dictats

Lectura

Lectura ràpida del dictat, per a conèixer el text

Podeu triar entre els formats d’àudio següents:

 

Dictat

Lectura lenta per a transcriure el text

WMA

Windows Media Audio

Text

 

Reproducció escrita del text del dictat, perquè hi compareu el vostre escrit

RM

Real Audio

 

 

MP3

Format amb més qualitat

Després d’escriure el dictat, comproveu-lo amb el text adjunt.

 

Lectura

Dictat

 

Codi

WMA

RM

MP3

WMA

RM

MP3

Text

Ortografia: les vocals obertes i tancades e/o

01_001

01_002

Ortografia: divergències vocàliques amb el castellà

02_001

02_002

Ortografia: l'accentuació

03_001

03_002

Ortografia: la dièresi

04_001

04_002

Ortografia:     g / j      x / ix      tg / tj      tx / ig

05_001

05_002

Ortografia: s / ss / c / ç / z

06_001

06_002

Ortografia:  m / n / ny

07_001

07_002

Ortografia:  l / ll / l·l

08_001

08_002

Ortografia:     b / p      d / t      g / c

09_001

09_002

Ortografia:  b / v

10_001

10_002

Ortografia: l'apòstrof i la contracció

11_001

11_002

Ortografia:  r / rr

12_001

12_002

Ortografia:  h

13_001

13_002

Ortografia: el guionet

14_001

14_002

Ortografia en general

99_001

99_002

99_003

99_004

99_005

99_006

99_007

99_008

99_009

99_010