**********************************************************
Dra. Maria Pilar Utrillas
Universitat de Valencia
Dpto. Física de la Tierra y Termodinamica
Facultat de Fisica
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot (Spain)
telf: 96 3543123
fax: 96 3543385
e-mail: Maria.P.Utrillas@uv.es

www.uv.es/grsv
*********************************************************