UVemprénUniversitat de València Logo del portal

MOTIVEM és un programa formatiu implementat en la Universitat de València i dirigit pel seu Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. El seu objectiu és secundar l’esforç del professorat de la Universitat de València estimulant la creativitat de l’alumnat coordinant el desenvolupament de idees en equip.

La participació del professorat i de l’alumnat en MOTIVEM és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana i de l’Obra Social “la Caixa”.

Un consell acadèmic compost per professorat de la Universitat de València dona suport a la dinamització d’aquesta iniciativa.

Professorat i estudiantat, un tàndem creatiu innovador

Per a complir l’objectiu del programa és necessària la intervenció d’un professorat actiu dinamitzant equips formats per estudiants que concreten idees i les presenten en un format estandarditzat. Un professorat que participa prèviament en l’Escola MOTIVEM i mostra el resultat de la seua acció motivadora coordinant i dinamitzant als estudiants en la competició Idees MOTIVEM en equip, perquè expressen la seua creativitat, negocien, desenvolupen idees i les comuniquen, potenciant les seues competències com a exercici pràctic previ a l’activitat professional que realitzaran en finalitzar els estudis universitaris.