UVemprénUniversitat de València Logo del portal

Presentació

PRESENTACIÓ i PREMIS

STARTUP PREMIS és un concurs que té per objecte premiar iniciatives emprenedores i idees de negoci innovadores per a fomentar una cultura emprenedora universitària que contribuïsca al desenvolupament professional del seu estudiantat i visibilitzar idees i projectes d'importància social que contribuïsquen a generar des del coneixement major productivitat i ocupabilitat en el nostre teixit productiu i territorial.

Amb les diferents modalitats que es plantegen en la convocatòria, es pretén captar el talent emprenedor de l'estudiantat i de les persones titulades de la UV: 

(1) Premis UVemprén Startup - Crea

 • PREMIS: 5 premis de 400,00 € cadascun.
 • DESTINATARIS: Alumnat de títols oficials de la Universitat de València.
 • OBJECTE: Es premiaran les millors idees de l'alumnat en fase inicial que comporten el desenvolupament d'un model de negoci bàsic sense tenir l'empresa constituïda.

(2) Premis UVemprén Startup - Emprén

 • PREMIS: 5 premis de 750,00 € cadascun
 • DESTINATARIS: Alumnat i Alumni dels tres últims anys, de títols oficials de la Universitat de València.
 • OBJECTE: Es premiaran les millors idees de l'alumnat o l'alumni en fase avançada de desenvolupament que comporten un models de negoci validat i el desenvolupament d'un producte mínim viable o un prototip o prova concepte del producte o servei sense tenir l'empresa constituïda.

(3) Premis UVemprén Startup - Acadèmia

 • PREMIS: 5 premis de 500,00 € cadascun
 • DESTINATARIS: Es poden presentar a aquesta convocatòria l’estudiantat o alumni de la Universitat de València que hagen presentat el TFG,TFM o Tesi doctoral durant els últims 3 cursos acadèmics (des del curs 2018/2019).
 • OBJECTE: Es premiaran les millors idees de negoci innovadores que tinguen el seu origen en un TFG, TFM o Tesi doctoral de qualsevol titulació oficial de la UV i que ho convertisquen en una oportunitat de negoci possible i viable. 

(4) Premis UVemprén Startup Empresa - Societat.

 • PREMIS: En aquesta categoria de premis s'atorgaran un màxim de 5 premis de 1.200,00 € i altres 5 premis de 450 € distribuïts en 5 categories.
 • DESTINATARIS: Podran presentar-se a aquesta categoria les empreses en les quals, almenys, el 50% de les persones que integren el seu consell director o òrgan equivalent, estiguen cursant o hagen finalitzat els estudis oficials de grau, màster o doctorat oficial de la Universitat de València .
 • OBJECTE: L'objectiu d'aquesta modalitat és premiar a empreses constituïdes per l'alumnat o alumni de la Universitat de València que tinguen les millors idees de negoci amb projectes emprenedors innovadors en línies d'actuació estratègiques del Pla Director UVemprén amb 2 premis per cadascuna de les 5 categorias de 1.200 € per al primer i 450 € per al segon:
  • Projectes d'economia social i del bé comú.
  • Projectes d'emprenedoria rural.
  • Projectes d'emprenedoria inclusiva.
  • Movilitat sostenible i intel·ligent i medi ambient
  • Emprenedores: empreses proposades i participades majoritàriament per dones, amb la finalitat de promoure i impulsar l'emprenedoria femenina en la Universitat de València.