UVentrepreneurshipsUniversitat de València Logo del portal

UVemprén modifica el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria del programa UVemprén beques ciutat de València davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

  • March 25th, 2020

En virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el termini d´inscripció al programa UVemprén beques ciutat de València d’UVemprén es modifica a l'espera del desenvolupament dels esdeveniments.

El desenvolupament d'aquest Reial Decret contempla la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis dels procediments administratius que no estiguen referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que no siguen indispensables per a la protecció de l'interés general o per al funcionament bàsic dels serveis.

En aquest sentit, i per a donar compliment a aquesta ordre, UVemprén, el servei d'emprenedoria de la Universitat de València, paralitza els terminis de les convocatòries que estaven en marxa. De tal manera que el termini de presentació de sol·licituds en el programa UVempren beques ciutat de València, previst inicialment fins al 30 d´abril s´estén fins al 31 de maig.

Aquest ajornament també afecta a l´interval en què es podien realitzar els 6 mesos de pràctiques que, s´estenia des de l´1 de setembre de 2019 fins al 30 de juny de 2020, quedant actualment estès fins al 31 de juliol.

No obstant això, els terminis indicats són provisionals i orientatius, i la seua modificació està subjecta a les mesures que el Govern vaja implementant en relació a la gestió de l'emergència sanitària provocada pel virus COVID-19. Des d’UVemprén s'informarà puntualment d'aquests canvis.

Es recorda que la manera de presentar la sol·licitud continua sent presencial en el Registre General y registres auxiliars de la Universitat de València i en la resta de formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, del 27 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Hauran de dirigir-se a:

Unitat d´Emprenedoria de la Universitat de València.

Edifici Rectorat-5a planta.

Av. Blasco Ibáñez, 13.

46010 València.

Més informació