UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2022

pdfBases de la convocatòria

 

urlData publicació TAULER D'ANUNCIS DE LA UV: 16/01/2023

Resolució definitiva de centres beneficiàris 

 

REQUISITS

Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones que ocupen el deganat o la direcció de les facultats, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i l’Escola de Doctorat de la Universitat de València.

AJUDES

La vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València convoca la I edició del programa UVemprén StartUP Impulsa dirigit a les facultats i escoles de la Universitat de València per a finançar ajudes de fins a 3.000€ per a la creació d’una xarxa de preincubadores d’emprenedoria universitària de la Universitat de València, que permeten als centres impulsar programes formatius propis per a capacitar l’estudiantat, de qualsevol àrea de coneixement de la Universitat de València, en la generació i validació de projectes d’emprenedoria.

La Universitat de València aporta, per al finançament d’aquestes ajudes, fins a un màxim de 63.000 € amb càrrec a l’orgànica 4130059212 i específica 20220005 del pressupost de la Universitat de València de l’exercici 2022.

D’altra banda, mitjançant aquestes ajudes es poden cofinançar les despeses corrents i l’equipament necessaris per a cobrir els costos de creació o, si convé, consolidació de les preincubadores existents, així com aquells derivats del desenvolupament de les seues activitats.

SOL·LICITUDS

El termini de presentació  de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València (https://webges.uv.es/uvtaeweb/) i finalitza el 28 de febrer de 2023. Se’n farà difusió en la web d’UVemprén  (https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/uvempren-startup/impulsa/convocatoria/2022.html)

 Termini de presentació: fins  28 de febrer de 2023

INSCRIPCIÓ

PROCEDIMENT. Has de seguir els tres passos:

1 Omplir els formularis annexos segons la categoria

2 Sol·licitar la participació per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén), mitjançant el tràmit “StartUP Impulsa” en gestions específiques de la unitat.

instancia general - Impulsa

i adjuntar: