UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Comerç just i Consum responsable

Des de l'any 2011 la Unversitat de València compta amb un primer Pla de Campus Sostenible en el que va establir una sèrie d'actuacions sobre comerç just i consum responsable:

 

  • Formació integral de la comunitat universitària per a l’adquisició de competències professionals en l’àmbit del comerç just i el consum responsable.
  • Establir els criteris de comerç just i consum responsable en la contractació de béns i serveis.
  • Formació als proveïdors de la UV.
  • Sensibilització de la comunitat universitària.
  • Difondre informació sobre pràctiques de comerç just i consum responsable.
  • Participació en xarxes i col·laboració amb entitats i organitzacions de comerç just.
  • Difondre les bones pràctiques de la Universitat sobre comerç just i consum responsable.
  • Impulsar els punts de venda de comerç just i diversificar-ne l’oferta de productes.