UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Conselleria d'Educació

Conveni entre la Conselleria d´Educació i la Universitat de València

El Conveni té per objecte establir el marc de col·laboració mixt entre la Universitat de València i la Conselleria d’Educació, amb la finalitat d´atendre a l´alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, de forma especial en referència a la dotació d´ajudes individuals, estudiant la millor adaptació possible i l´optimització de la inversió pública que es realitza durant tota l´etapa educativa no universitària de l´estudiant.

Les obligacions de la Universitat de València seran:

  •  Sol·licitar el trasllat temporal de determinades ajudes tècniques (material no modulat d´ús individual) per a aquells alumnes que vagen a cursar estudis en aquesta Universitat i hagen gaudit de les ajudes referides en l´escolarització prèvia.
  •  Ser a càrrec amb les despeses derivades del trasllat d´aquests materials, vetlar per la seua integritat i garantir i assegurar la seua devolució a la Conselleria d´Educació en el moment se li facilite a l´alumne altre material per a la mateixa fi.
  •  Estudiar i assessorar, en col·laboració amb els equips multidisciplinaris i a demanda de la Conselleria d´Educació, els productes de suport existents en el mercat perquè s’adeqüen a les característiques concretes de l´usuari amb necessitats educatives especials en l´àmbit no universitari.

Per la seua banda, la Conselleria d´Educació assumeix l´obligació de:

  •  Autoritzar el trasllat temporal d´aquelles ajudes tècniques individuals que hagen sigut assignades en l´etapa d´escolarització obligatòria, batxillerat o cicles formatius de formació professional, als alumnes amb discapacitat i que vagen a continuar la seua formació acadèmica en la Universitat de València, sempre que l´alt grau d´adaptació d´aquestes ajudes dificulte la seua reutilització per a altres alumnes que cursen estudis no universitaris.
  •  Sol·licitar la col·laboració de la Universitat de València per a l´assessorament referent a l´adequació dels productes de suport existents per a casos específics d´alumnes que demanden un alt grau d´adaptació en els materials d´accés al currículum.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy