Universitat de València
 

Formularis i Sol·licituds

Normes d'us:
Els investigadors interessats deuran complimentar correctament la sol·licitud requerida per el comitè a qui vaja adreçada la mateixa. L’enviament deurà ser adreçat a vicerec.investigacio@uv.es. L’assumpte d’aquest correu, així com el número identificatiu de la Sol·licitud s’obtindrà al clicar sobre l’arxiu que representa la mateixa, al tractar de descarregar-lo. És imprescindible la inclusió de l'identificatiu de la sol·licitud al correu on s’envie adjunt l’arxiu que la conté.

Comite d'Ètica d'Experimentació i Benestar Animal


Comité d'Ètica d'Investigació en Humans

Comite de Bioseguretat

Els projectes d´investigació en els quals s´utilitzen agents biològics, requereixen una certificació de la Universitat que presenta el projecte sobre l´aptitud de les instal·lacions respecte a les condicions de bioseguretat.

Procediment que cal seguir per formalitzar la solicitud: 

Omplir la sol·licitud del Comité de Bioseguretat. La sol·licitud s’ha de trametre per correu electrònic: biocomite@uv.es, o per correu intern. Adjuntar còpia del projecte.