UV GandiaUniversitat de València Logo del portal

Presentació

La Nau Gran Gandia, en la qual participen alumnes tant de la Safor com d’altres comarques veïnes, està  destinada al les persones de 50 anys o més amb inquietud per aprendre i motivació per la cultura. 

S’implanta a Gandia el curs 2007-2008 mitjançant un itinerari d’Humanitats i Ciències Socials. En concret es tracta d’un itinerari de 600 hores distribuïdes en tres cursos acadèmics de 200 hores cadascun. Cada curs es distribueix en dos quadrimestres i en cada un d’ells s’imparteixen dos assignatures troncals, de manera que en acabar el curs cada alumne ha cursat un total de quatre assignatures.

Una vegada finalitzat el primer cicle formatiu, la Nau Gran Gandia ofereix la possibilitat de realitzar un segon cicle, denominat Nivell II Superior/Especialització que comprè dos cursos amb una carga lectiva total de 400 hores.

A més, aquell alumnat que ha superat els dos nivells té la possibilitat de continuar formant part de la Nau Gran amb el Seminaris d'Especialització