UV GandiaUniversitat de València Logo del portal

Davant l´elevat nombre de sol·licituts per a obtindre plaça al programa Unimajors, els alumnes que no han pogut entrar en primer curs al completar la matrícula disponible, podran realitzar el curs ´Espera Activa´ assegurant-se així una plaça en primer per al curs vinent.

Els alumnes matriculats en ´Espera Activa´ hauran de completar dues assignatures troncals anuals obligatòries de 20 hores cadascuna. A més, hauran de completar les 40 hores restants amb cursos de l’optativitat.

Aquest curs 2020/2021 les assignatures obligatòries ofertades són:

PRIMER QUADRIMESTRE. Dilluns de 9.30 a 12h:

´Música´ - Impartida pel professor Rafa Fernández
 

SEGON QUADRIMESTRE. Dilluns de 9.30 a 12h:

´Prehistòria´ - Impartida pel professor  Aleix Eixea i Afredo Cortell