UV Gandia Logo del portal

Horaris de la Universitat de les Persones Majors per al curs 2020/2021

  • UVGandia
  • October 1st, 2020
instalacions Gandia
EL Centre de Gandia preparat per a rebre l'alumnat

El proper dimarts 6 d'octubre comencen les classes de la Universitat de les Persones Majors. Aquest curs, marcat per la crisi sanitària, ha obligat a reduir l'aforament de les aules i escalonar els horaris d'entrada i eixida de l'alumnat per tal d'evitar l'aglomeració de gent.

Aquest nou curs estarà marcat per la crisi sanitària de la COVID 19. El programa es reprén de forma presencial i l'alumnat haurà d'assistir a classe amb mascareta i respectar les mesures de seguretat tals com mantenir la distància de seguretat, respectar l'etiqueta respiratòria i extremar l'higiene de mans.

Des del Centre Internacional de Gandia s'ha realitzat, a més, un esforç per fer d'aquest un curs segur. En aquest sentit, s'ha reduït l'aforament de les aules per tal que l'alumnat mantinga la distància interpersonal de 1.5m, s'han senyalitzat els recorreguts d'entrada i eixida i s'han extremat les mesures de neteja i desinfecció. A més, s'han modificat els horaris d'entrada i eixida de les distintes classes per tal d'evitar el contacte entre grups. Així doncs, els horaris queden de la següent manera:

HORA D'ENTRADA HORA D'INICI DE CLASSE DESCANS HORA FI DE CLASSE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
9.10-9.15h 9.15h 10.15/10.40h 11.45h

PRIMER CURS

Aula 5

QUART CURS

Aula 5

PRIMER CURS

Aula 5

QUART CURS

Aula 5

9.20-9.25h 9.25h 10.25/10.50h 11.55h

SEGON CURS

Aula 3

TERCER CURS

Aula 3

 

SEGON CURS

Aula 3

TERCER CURS

Aula 3

 

9.30-9.35h

9.35h 10.35/11h 12.05h

SEMINARI PERMANENT

Aula 1

SEMINARI PERMANENT

Aula 1+aula vi

SEMINARI PERMANENT

Aula 1

 
9.40-9.45h 9.45h 10.45/11.10h 12.15h

ESPERA ACTIVA

Aula 4

CINQUÉ CURS

Aula 4

 

CINQUÉ CURS

Aula 4

 

Links: