UVjobGeneral FoundationUniversitat de València Logo del portal

UVocupació amplia el seu últim informe d’inserció laboral i detalla els resultats per a 55 graus de la UV

  • UVJob
  • August 2nd, 2019
Un grup d'estudiants a la Universitat de València.
Un grup d'estudiants a la Universitat de València.

UVocupació ha ampliat el segon informe d’inserció laboral dels graduats i graduades de la segona i la tercera promoció de la Universitat de València. D’aquesta manera, les persones interessades poden consultar un informe més detallat de les 55 titulacions analitzades, els resultats de les quals permetran millorar els plans d’estudi, augmentar l’ocupabilitat dels titulats i les titulades, i avaluar la situació del mercat laboral, entre unes altres utilitats.

L’estudi, que mostra que el 71,1% de les persones graduades han trobat treball, recull més de 130 indicadors agrupats en nou capítols. El primer d’ells ofereix informació sobre l’elecció dels estudis, i el segon i el tercer se centren en la formació rebuda. En quart lloc, es revisen les experiències laborals realitzades durant els estudis de grau; i en els capítols cinc i sis es recullen característiques del primer i actual o últim treball de les persones enquestades. Els darrers tres apartats estudien l’historial laboral i mostren indicadors sobre les persones que estan cercant ocupació i inactives en el mercat laboral.

Perquè resulte més senzill, cada indicador està presentat en una taula en la qual es compara el resultat de la titulació respecte a la seua àrea acadèmica i al total de la Universitat de València. Els resultats són d’utilitat per als centres on s’han impartit els graus, perquè d’aquesta manera compten amb una base per a millorar els seus plans d’estudi i augmentar la inserció laboral. Però no només per a ells. Tant l’estudiantat com les persones egressades i la societat en general comptaran amb dades per a valorar la inserció i evolució en el mercat laboral de les titulacions de la Universitat de València.

L’elaboració de l’informe s’ha realitzat amb una mostra representativa d’estudiantat egressat de 55 graus que duia en el mercat laboral un o dos anys des de l’obtenció del títol.

La publicació d’aquest estudi s’emmarca en el programa d’iniciatives previstes pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius que dirigeix Adela Valero, a través de l’Àrea d’Estudis i Anàlisis d’UVocupació, coordinada per la professora María del Carmen Bas.

UVocupació és el servei d’ocupació de la Universitat, que s’inscriu dins de la Fundació General de la Universitat de València.

Links: