UVjobGeneral FoundationUniversitat de València Logo del portal

 • Fòrum Facultat de Farmàcia (02/11/2021)
 • Fòrum Facultat de Magisteri 2022 (11/11/2021)
 • Fòrum Facultat de Ciències Socials 2022 (31/01/2022)
 • Fòrum Facultat de CC Activitat Física i Esport 2022 (02/02/2022)
 • Fòrum Facultat de Dret 2022 (15/02/2022)
 • Fòrum Facultat de Geografia i Història (24/02/2022)
 • Fòrum Àrea Ciències de la Salut (03/03/2022)
 • Fòrum Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (09/03/2022)
 • Fòrum Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (29/03/2022)
 • Fòrum Àrea de Ciències (07/04/2022)
 • Fòrum ETSE - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (28/04/2022)