UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

L'emprenedoria juvenil, una opció a la desocupació i la precarietat laboral per explorar

  • 8 d’abril de 2019

Donada la situació de l'ocupació juvenil a Espanya i la precarietat dels llocs de treball generats, l'emprenedoria es postula com una alternativa que pot, a més d'incentivar la inserció laboral, estimular l'ocupació de qualitat, tant en l'ajust al nivell d'estudis i a la titulació cursada, com a altres indicadors de qualitat com la satisfacció laboral. En aquest sentit, el Global Entrepreneurship Monitor (Informe GEM España, 2017-2018) indica que una de les motivacions més favorables per a emprendre a Espanya són les dificultats actuals per a tindre una ocupació o contractació estable i la necessitat d'obtindre ingressos.

Els resultats de l'informe indiquen que la taxa d'activitat emprenedora total (TEA) es va situar en 2017 en el 6,2% entre la població de 18 a 64 anys. Aquest informe indica també que el 6,8% de les persones entrevistades ha manifestat la seua intenció d'emprendre en els pròxims tres anys. Encara que aquest percentatge se situa per davall de la mitjana de les economies basades en la innovació, cal destacar que el 31,9% percep oportunitats per a emprendre en els pròxims sis mesos, dada bastant més encoratjadora. També ho és el fet que el 45% es percep amb les capacitats necessàries per a emprendre.

En termes del perfil de la persona emprenedora, l'informe GEM indica que en 2017 el 49,8% havien cursat educació superior, 55,1% eren homes i 44,9% eren dones, amb una mitjana d'edat de 40 anys i amb formació prèvia en emprenedoria (49,2%).

Una de les principals recomanacions de l'informe GEM per a millorar l'ecosistema emprenedor espanyol fa referència a l'enfortiment dels valors i les competències emprenedores en els diferents nivells del sistema educatiu. No obstant això, també s'ha de continuar treballant en les polítiques governamentals que faciliten l'activitat emprenedora (reducció de costos) i l'estimulació del finançament. 

Quant al panorama de l'emprenedoria a nivell regional, l'informe GEM de la Comunitat Valenciana indica una taxa d'activitat emprenedora total (TEA) del 3,3% en 2017 en la població de 18 a 64 anys. Aquesta taxa representa pràcticament la meitat de la taxa nacional. Quant al percentatge de persones entrevistades que ha manifestat la seua intenció d'emprendre en els pròxims tres anys, l'informe revela que aquest percentatge és del 5,8% enfront del 6,8% nacional. D'altra banda, el 30,1% de les persones enquestades en la Comunitat percep bones oportunitats per a emprendre, xifra lleugerament inferior a la mitjana estatal (31,9%). Una cosa similar succeeix amb el percentatge de persones que reconeix posseir habilitats i coneixements per a emprendre, 42% en la CV enfront del 45% a nivell nacional.

En relació al perfil de la persona emprenedora en fase inicial, l'informe indica una mitjana d’edat de 43 anys, 59,1% eren homes i 40,9% eren dones, amb estudis universitaris (47,6%) i algun tipus de formació en emprenedoria (60,6%).

La mitjana d'edat de la persona emprenedora en fase inicial, tant a la Comunitat Valenciana com a Espanya, està entorn dels 40 anys, posa en el punt de mira a l'emprenedoria juvenil i suggereix que la decisió d'emprendre es pren després d'un recorregut important pel mercat laboral i les experiències de formació. De manera similar a l'informe GEM España, l'informe de la Comunitat Valenciana destaca l'educació i formació emprenedora (especialment en primària i secundària) com la condició de l'entorn en la qual més s'ha de treballar per a afavorir l'emprenedoria, i en particular el juvenil.

En aquest sentit, l'Informe Joventut a Espanya 2016 indicava un augment dels joves autònoms en el rang d'edat dels 15 als 29 anys, del 4,8% en 2008 fins al 8,9% en 2016. No obstant això, l'informe indica que aquest percentatge se situa en la categoria de ‘professional o treballador autònom sense assalariats’ la qual cosa genera dubtes sobre un increment real de l'emprenedoria juvenil.