UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

La taxa d’ocupació de les persones graduades per la Universitat de València augmenta en 10 punts respecte a l’informe publicat l’any passat

  • Gabinet de la Rectora
  • 10 de juliol de 2020
 

L’anàlisi d’inserció laboral realitzat per UVocupació mostra que més del 80% de titulats i titulades entre 2016 i 2018 han trobat treball. Aquest increment es fixa en 20 punts respecte a l’estudi del 2016.

El 81,2% de les persones titulades per la Universitat de València que van finalitzar els seus estudis entre 2016 i 2018 han trobat ocupació. Així ho mostra l’últim informe d’inserció presentat per l’Àrea d’Estudis i Anàlisis d’UVocupació, coordinada per la professora María del Carmen Bas. Es tracta d’una xifra que ha augmentat en 10 punts respecte a l’estudi publicat l’any passat i al voltant de 20 punts respecte al del 2016. Les persones entrevistades, d’un total de 59 titulacions, pertanyen a la quarta i cinquena promoció de grau. 

L’estudi, presentat pel servei UVocupació que dirigeix la professora Marisa Quintanilla, també destaca que al voltant del 83% de les persones enquestades es troben actives en el mercat laboral. La major part en l’àrea d’Enginyeria, seguida de les Ciències de la Salut. A més, entorn del 86% acumula experiència laboral, la qual cosa suposa al voltant de 7 punts més respecte a l’anterior estudi.

El 77,3% de les persones entrevistades estaven ocupades als sis mesos de finalitzar les seues titulacions o fins i tot havien trobat ocupació durant aquest període; i al voltant del 60% tenen llocs de tècnic/a o amb persones al seu càrrec. La jornada laboral de preferència també creix i se situa sobre el 80%, tant per a homes com per a dones.

El salari mitjà net mensual augmenta al voltant de 7 punts i se situa en 1.284,20 euros. L’àrea de Ciències de la Salut és l’àmbit millor remunerat tant per a homes com per a dones, amb un salari mitjà de 1.372,30 euros, seguida de l’àrea d’Enginyeria amb 1.353,20 euros. També sobreïx el percentatge de persones graduades amb jornada laboral a temps complet i amb contracte estable, que ha augmentat entorn de 5 punts respecte de l’anterior estudi.

Per àrees, Arts i Humanitats, i Ciències Socials i Jurídiques destaquen per la seua alta taxa d’experiència laboral (82,8% i 86,2%, respectivament) i Ciències per la seua jornada laboral de preferència (82,9%). Ciències de la Salut sobreïx per tindre el percentatge més alt de persones graduades que són treballadores per compte propi (13,6%) i per l’ajust de les ocupacions al nivell d’estudis i a la titulació (75,6%). L’àrea d’Enginyeria ho fa pel seu alt percentatge de persones graduades amb contracte estable (55,2%).

Quatre noves titulacions analitzades per primera vegada

L’informe de l’Estudi d’Inserció Laboral de les persones graduades de la Universitat de València, realitzat pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius que dirigeix Adela Valero, a través del servei UVocupació, ha inclòs quatre noves titulacions respecte a l’anterior, que corresponen a quatre dobles graus. Aquests són ADE i Dret; Dret i Criminologia; Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, i Dret; i Sociologia, i Ciències Polítiques i de l’Administració Pública.

En total, aquest document ofereix totes les dades dels diferents indicadors per a cadascun dels 59 graus i dobles graus de la Universitat de València analitzats en l’estudi.

A més, també es poden consultar els informes per titulació en la pestanya d’inserció laboral de cadascuna de les fitxes dels graus i en la web d’UVocupació amb informació més ampliada i detallada dels indicadors d’inserció laboral de cadascun dels graus analitzats. Així, les persones interessades podran conéixer de forma més còmoda quina és la situació de la inserció laboral d’una titulació concreta i podran, d’aquesta manera, avaluar la situació del mercat laboral i de l’adequació dels plans d’estudi d’un grau concret, entre moltes altres facilitats.

En definitiva, uns resultats que la Universitat de València espera que es mantinguen malgrat les circumstàncies de crisi sanitària mundial actual.

Informe de l’Estudi d’Inserció Laboral de les persones graduades de la Universitat de València: https://links.uv.es/2LoILKR

Informes específics per grau (també accessibles des de la web de cada titulació): https://links.uv.es/Titqz2w