Logo de la Universitat de València Logo UVcomunicació Logo del portal

Càtedra Luis Amigó

 Els tres punts forts sustenten l'obra de la Fundació Luis Amigó en la seva llarga trajectòria:

      La formació constant dels seus educadors i professionals

      L'avaluació i el diagnòstic dels menors desadaptats, desatesos i / o abandonats

      La reeducació orientada a la reinserció familiar i social dels joves.

Des de principis del segle XX (1920) els Terciaris Caputxins es fan càrrec de la majoria dels reformatoris espanyols.
El 1924 funden a la Casa del Salvador de Amurrio el primer Laboratori d'Observació Psicològica en què es combina l'observació i la psicologia experimental per
"Conèixer a fons al subjecte que s'ha de reeducar a tots i cada un dels elements integrants de la seva personalitat (físics, mentals, caracteriológicos i morals)".
Seguint aquest objectiu, han estat pioners en l'aplicació de la psicologia i l'educació a l'avaluació i tractament de la conducta desadaptada amb la finalitat d'aconseguir la reinserció familiar i social del menor. Per això en els seus procediments i tècniques d'avaluació i reeducació integren els aspectes psicosocials relacionats amb l'abandonament, la delinqüència o la desadaptació social dels joves.
En el programa de diagnòstic i reeducació que han desenvolupat i perfeccionat al llarg d'un segle han aplicat la psicologia experimental, l'observació, la reeducació, el tractament psicològic des d'una perspectiva multidimensional: menor, família, escola, grups socials
Han desenvolupat una pedagogia innovadora des de l'avaluació i el diagnòstic orientada a la reinserció familiar, social i laboral del menor
Amb la creació de la Càtedra Lluís Amigó es pretén enfortir la formació d'educadors i professionals en l'atenció integral del menor, així com intensificar la recerca en el seu àmbit d'actuació des d'una perspectiva multidisciplinària 

Presidente: Dr.Jose Antonio Fernández Grau